Ieder jaar bedenken de voorgangers gezamenlijk een aantal thema’s waaraan series van achtereenvolgende kerkdiensten gewijd zullen worden. De voorgangers die in een bepaalde serie een dienst leiden, kiezen vervolgens zelf een onderwerp waarmee zij invulling geven aan het thema.

Voor 2024 zijn de volgende series gekozen:

Serie 01      Korintiërs
Serie 02     Verwachting
Serie 03     Lucas
                      Aswoensdag
                      Biddag voor gewas en arbeid
                      Palmpasen
                      Paascyclus
                      1e Paasdag
Serie 04     Apocriefen
Serie 05     Afscheid
                      Hemelvaartsdag
                      1e Pinksterdag
Serie 06     Poëtische teksten
Serie 07     Vakantie – vrije tijd
Serie 08     Zomerperiode
Serie 09     Richteren
Serie 10      Vluchten – vluchteling
                      Reformatiezondag
Serie 11      Psalmen
                      Dankdag voor Gewas en Arbeid
                      Eeuwigheidszondag
Serie 12      Jesaja
                      Kerstavond
                      1e Kerstdag
                      Laatste zondag van het jaar

Voor er een serie begint zult u in de kerk daar een beknopt boekje over kunnen vinden.

Het eerste thema (van 7 t/m 21 januari 2024): Korinthiers.

Van 28 januari t/m 11 februari 2024 draait het om Verwachting.

Van Aswoensdag (14 februari) tot en met Pasen (31 maart) 2024 is het thema Lucas.

De week na Pasen, 7 april, tot en met 28 april besteden we aandacht aan apocriefe bijbelboeken.

Van 5 t/m 19 mei gaat het over ‘afscheid‘.

Van 26 mei t/m 9 juni staan poëtische teksten centraal.

Op 16 juni begint de vakantieperiode, die duurt tot en met 25 augustus.