Antoniuskerk Kantens

Hoeksteenkerk Middelstum

Johannes de Doperkerk Huizinge

Boazkerk Westeremden

Samen met de protestantse gemeentes van Kantens, Westeremden en Middelstum vormt de gemeente Huizinge een cluster. Doel van het cluster is samenwerking van deze protestantse gemeentes waar dat zinvol en gewenst is.
Een belangrijke vorm van samenwerking in het cluster is het gezamenlijk organiseren van avonden rond een bepaald thema.

Alle activiteiten (en dus ook de activiteiten georganiseerd door de andere gemeenten die open staan voor onze leden) zijn te vinden in de Startkrant.

Informatie over de clustergemeentes is te vinden op de websites. Voor Middelstum en Westeremden is het maandelijkse nieuws opgenomen in het blad KerkEnNieuws.