Adres Johannes de Doperkerk:
Torenstraat 15, 9992 TZ Huizinge

Scriba:
Roely van Leeuwen-Brian
Hoofdweg 25, 9992 TS  Huizinge, tel. 0595-551887
E-mail: scribaat@kerkhuizinge.nl

Bankrekening Kerkvoogdij: NL76 RABO 0342259695

Bankrekening Diaconie: NL66 RABO 0373 7461 72

Website:
Voor het aanleveren van inhoud of voor aan- of opmerkingen kunt u mailen naar:
kees.steketee23@gmail.com