Adres Johannes de Doperkerk:
Torenstraat 15, 9992 TZ Huizinge

Scriba:
Jan Meems, Oldörpsterweg 1, 9981 NL Uithuizen, tel. 06 – 55 80 67 46, janmeems@gmail.com

Bankrekening Kerkvoogdij: NL76 RABO 0342259695

Bankrekening Diaconie: NL66 RABO 0373 7461 72

Website:
Voor het aanleveren van inhoud of voor aan- of opmerkingen kunt u mailen naar:
kees.steketee23@gmail.com