De Johannes de Dopergemeente in Huizinge maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze kleine gemeente is groeiende en telt momenteel ruim 100 leden, zowel afkomstig uit Huizinge als uit dorpen in de (wijde) omtrek. De wekelijkse diensten worden daarnaast veelvuldig bezocht door gasten.

Voorgangerscollectief

Ons preekrooster wordt voor een groot deel gevuld door de (momenteel zes) leden van een vaste voorgangersgroep. Deze groep is in 2009 gevormd, even nadat Huizinge een zelfstandige gemeente werd. Destijds waren er, op verzoek van de kerkenraad, vijf bij Huizinge betrokken theologen bereid om regelmatig voor te gaan. Deze groep is in de loop van de jaren aangevuld, uitgegroeid en weer ingekrompen via negen, tot de huidige zes voorgangers.

Themablokken

In Huizinge wordt geen landelijk preekrooster gevolgd. De voorgangersgroep bedenkt voor een heel jaar eigen thema’s en deelt die in in themablokken. Zo hebben zo’n drie tot acht opeenvolgende diensten hetzelfde thema.
Een thema wordt zo ruim geformuleerd dat iedere voorganger zijn of haar eigen invalshoek kan kiezen in de dienst waarin hij of zij voorgaat. Gastvoorgangers doen zo mogelijk mee in het themablok dat aan de orde is.
Voorafgaand aan ieder blok komen de voorgangers bij elkaar om het thema te bespreken en zo elkaar te inspireren en de keuzes op elkaar af te stemmen.
Voor ieder themablok wordt een themaboekje samengesteld, dat aan het begin van een nieuwe periode in de kerkbanken ligt.

Omvang van de gemeente

Het is moeilijk precies te zeggen uit hoeveel mensen de Johannes de Dopergemeente bestaat, omdat we zowel leden als gastleden als (regelmatige en incidentele) gasten kennen; en die tellen allemaal mee. Het aantal kerkgangers varieert van ca. veertig tot zestig.
Er zijn ook mensen die alleen meezingen in de cantorij of alleen naar lezingen, gespreksgroepen of andere doordeweekse activiteiten komen.
De leden, gastleden en gasten van de gemeente zijn voor een deel afkomstig uit het dorp Huizinge, maar de meeste komen van verder weg: uit de omliggende dorpen en uit de wijdere omgeving, van Delfzijl tot Leens en van de Stad tot Uithuizen.

Plaats in de lokale gemeenschap

Vanouds nam de kerk – zowel de gemeente als het gebouw – een centrale plaats in in het dorp. Wij willen, ook nu de meeste inwoners geen lid meer zijn, voor de dorpsgemeenschap van Huizinge graag een plek blijven waar iedereen terecht kan. Voor het opbaren en eventueel de uitvaart van een overledene, voor het vieren van het Dorpskerstfeest en voor wat men verder zou wensen. Ook worden de bewoners van Huizinge geregeld uitgenodigd voor bijzondere diensten en andere bijeenkomsten.

Stichting Wijdekerk

Wij staan vermeld op de website van de Stichting Wijdekerk. Dit is een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT’er (lesbisch, homo, bi, transgender) of nauw betrokken bij LHBT’ers. “Wij willen laten zien hoe LHBT’ers en andere betrokkenen hun gemeente ervaren en roepen mensen daarom op hun persoonlijke ervaringen te delen” (https://www.wijdekerk.nl/).

Informatieboekje

De belangrijkste informatie over de Johannes de Dopergemeente is opgenomen in het informatieboekje