Een team van zes voorgangers en twee organisten verzorgt de wekelijkse kerkdiensten.  Zij stellen zich hieronder graag voor.

Barbara de Beaufort

Sinds 2009 ben ik (geboren op Texel in 1958) naast voorganger ook pastoraal werker in de Johannes de Dopergemeente.  De mooiste baan op de mooiste plek die ik me kan voorstellen.
Ik ben opgeleid als beeldend kunstenaar en theoloog. Voor mij zijn kunst en religie verwante gebieden, in beide wordt betekenis gezocht en vorm gegeven, steeds opnieuw, altijd voorlopig.
In Huizinge is er ruimte voor creativiteit en schoonheid en dat ervaar ik als een weldaad.
Samen met mijn man Just van Es woon ik een eindje buiten Zandeweer, midden op het land. Ook dat is een bron van inspiratie.
Naast mijn werk in Huizinge heb ik een kleine praktijk voor het begeleiden van mensen, en ik schrijf teksten voor een tijdschrift. Voor Huizinge schrijf ik graag liederen en cantates.

Just van Es

Het is een groot genoegen om als gemeentelid met een theologische achtergrond  mee te draaien in de groep van voorgangers.
De Bijbelse teksten, vooral de verhalen, zijn voor mij een blijvende bron van inspiratie. Ze blijken een goede basis voor mijn gesprek met andere vormen van spiritualiteit, zoals Zen en het Taoïsme, maar ook met andere al of niet zich godsdienstig noemende levensbeschouwingen.
In Huizinge vind ik niet alleen een goede plek voor open en vrij denken en beleven, maar ook een gemeenschap die me gastvrij opnam en waarmee ik me verbonden voel.
De muziek in en rond de diensten is zoveel meer dan ´begeleiding´. Zolang mijn stem het nog een beetje doet, zing ik graag mee in de cantorij.
Just van Es is tevens als consulent verbonden aan onze gemeente.

Caroline Lemmens

Al dertig jaar ben ik gemeentelid van deze kerk. Ik ben hier gedoopt, heb belijdenis gedaan, mijn twee jongste zoons ten doop gehouden en ben er getrouwd met Egbert. Bovendien was ik diaken.
In 2016 ben ik opgenomen in de groep voorgangers. Ik hoop in de zomer van 2017 mijn Master Theologie af te ronden. Mijn specialisatie is de vroege Islam en de contacten, die de volgelingen van Mohammed hadden met de christenen en de joden in de regio.
De kost verdien ik als begeleider van mensen met een verstandelijke handicap bij stichting De Zijlen in Middelstum.
De Johannes de Doperkerk is een belangrijke plaats voor mij. Ik vind er inspiratie, troost en steun en ik krijg de gelegenheid om uit te delen van wat ik te bieden heb.

Egbert Smit

Er is gaandeweg veel verschoven in mijn leven:  van het midden van het land naar het Noorden, van katholiek naar protestant, van de natuurkunde naar de theologie, van onderzoeker op een laboratorium naar pastoraal werker in twee gemeenten. En van uitsluitend consument van geestelijk voedsel naar lid van de ‘bende’ (van voorgangers red.)
Die bende, dat is een zegen voor zowel de gemeente Huizinge als voor mijzelf. Dankzij de toewijding van de bendeleden zijn wij verzekerd van een eredienst in Huizinge, dankzij de gesprekken binnen de bende over thema’s en liturgie vind ik telkens weer inspiratie en motivatie. Ik ben er trots op dat ik aan het gemeenteleven bij kan dragen.

Andries Visser

Na de wiskunde en de filosofie raakte ik, met Lineke, geboeid door de theologie. Een aantal jaren predikantschap volgden, maar de kerk ervoer ik in die dagen als een nogal onbeweeglijk instituut. Ik keerde terug naar mijn oude stiel: het lesgeven, en dat met veel plezier.
In mijn zoektocht naar menselijkheid kwam ik nog iets anders, liever gezegd, iemand anders tegen: Søren Kierkegaard. Ook die liefde is gebleven, juist omdat hij zo’n scherp oog heeft voor het menselijke en het innerlijke leven.
Na een lange periode van buitenkerkelijk geloven, en na jaren met Lineke bij de Doopsgezinden, kwam ik (via onze verhuizing naar Usquert) zes jaar geleden in de gemeente van Huizinge terecht. En daar ben ik gebleven. Daar wil ik ook mede mijn schouders onder zetten.
O ja, ik houd van hout bewerken en timmeren, van studeren, van mensen en, nog steeds, van lesgeven. Verder van zingen en van mooie muziek, en van heel veel dingen meer.

Janita van Bruggen

In het voorjaar van 2024 heeft Janita van Bruggen zich aangesloten bij de voorgangersgroep.
Te zijner tijd zal ze zich op deze plaats voorstellen.
Een foto is er al!

 

Organisten

Kees Steketee

Al vanaf mijn tienerjaren ben ik organist. Eerst in verschillende kerken in Zeeland, vanaf 1973 in Middelstum, later in Huizinge en Delfzijl. Ik studeerde orgel en koordirectie, op latere leeftijd ook theologie.
Sinds 2011 ben ik cantor-organist van de Johannes de Dopergemeente. Naast het spelen en dirigeren houd ik me ook bezig met het schrijven en arrangeren van muziek. Zo zijn er in de loop der jaren liedbewerkingen, muziek op Bijbelteksten en, op teksten van Barbara, verschillende cantates, ontstaan.
Musiceren in Huizinge voelt goed. Nooit eerder had ik zo het gevoel mijn muzikale ei kwijt te kunnen.

Zie ook www.keessteketee.nl

Jan Smid

Ik ben Jan Smid; getrouwd met Hilda en vader van Victor en Elise.
Muziek is mijn passie. Orgelspelen is mijn grote hobby en daarnaast zing ik graag. Johan van Meurs (organist van de Der Aa-kerk in Groningen) heeft ervoor gezorgd dat ik organist geworden ben; indertijd in de Petrus & Pauluskerk van Usquert.
Nu ben ik organist in diverse kerken op het Hoogeland en zo ook in de Johannes de Doperkerk van Huizinge. Tevens zing ik daar in de cantorij.
Ik speel en zing niet alleen graag in de Johannes de Doperkerk; ik ben en voel mij verbonden met deze protestantse gemeente.