Niet alleen tijdens de zondagse vieringen en de koffie op het koor daarna, ontmoeten we elkaar, maar zeker ook bij de activiteiten daarbuiten. Voorbeelden van deze activiteiten zijn: de bijeenkomsten georganiseerd door de commissie voor Vorming & Toerusting, de gemeenteavonden, de dauwtrapwandeling voorafgaand aan de dienst op Hemelvaart en het jaarlijkse ‘vrouwenuitstapje’. Daarnaast zijn er contacten in het kader van pastoraat, kerkenraad en diaconie. In ‘lief-en-leed’-situaties is er uiteraard bijzondere aandacht voor het individuele gemeente- of gastlid.