Als er veel auto’s in de straten van Huizinge staan, wordt het voor een eventueel bezoek van brandweer of ambulance lastig om op de plaats van bestemming te  komen. Daarom vragen wij u om bij bezoek aan de kerk uw auto op één van de volgende plekken te parkeren:

  1. Parkeerplaats bij het haventje aan de Hoofdweg, begin van het dorp vanaf Middelstum. Voorkeur!
  2. Het terrein van het landbouwmechanisatiebedrijf Ten Berge, Hoofdweg 34. Voorkeur!
  3. Het erf van de Eenkemaheerd, boerderij fam. Toren, E.L. Ubbensweg 9.

Wat de twee laatste adressen betreft: auto’s dienen zo te worden geparkeerd, dat er geen in- en uitgangen van gebouwen en terreinen worden geblokkeerd en dat er geen voertuigen worden klemgezet. Het zijn continubedrijven, soms moet men ook op zondag in actie komen.

Degenen die toch parkeren aan de Torenstraat, bijvoorbeeld wegens gezondheidsproblemen, worden verzocht om de auto zoveel mogelijk tegen de heg en aan de kant te zetten.