Het preekrooster vindt u onder de volgende link.

Preekrooster 2024

Het preekrooster wordt aan het begin van het jaar opgesteld.
In de loop van het jaar kunnen wijzigingen optreden.
Die worden dan ook doorgaans verwerkt.
(laatste wijziging: 20 mei 2024)

Maar om zeker te zijn van de juiste informatie verdient het aanbeveling ook de agenda te raadplegen. Daarin staan altijd de meest recente gegevens.