Open en geworteld

De Johannes de Doperkerk staat stevig op de wierde waar al sinds de 13e eeuw gelovigen samenkomen. En de gemeente voelt zich verbonden met de lange (eerst katholieke, daarna protestantse) traditie waar ze uit voortkomt. Die stevigheid helpt om ons niet vast te klampen aan dogma’s, om zonder voorbehoud open te staan voor de vragen die in ons leven. En om ieder die op zoek is naar een plaats om na te denken, stil te zijn, te zingen, te luisteren en elkaar te ontmoeten van harte welkom te heten.


Samenhangend en gastvrij

Er is in Huizinge veel gelegenheid voor ontmoeting. Iedere zondag is er na de kerkdienst koffie of thee met iets lekkers, waarbij alle gasten welkom zijn. Dit wordt gezien als een voortzetting van de dienst. Er zijn twee gemeenteavonden per jaar. Een keer per jaar wordt de kerk gezamenlijk schoongemaakt, een voldoening schenkende activiteit. Iedere dinsdagavond wordt er gerepeteerd door de cantorij. Biddag en dankdag voor gewas en arbeid worden gevierd met een gezamenlijk bereide maaltijd, gevolgd door een korte dienst. Er zijn gespreksavonden en lezingen in het kader van Vorming en Toerusting. Door dit alles raken gemeenteleden met elkaar verbonden. Maar mensen die voor het eerst of maar zo nu en dan komen zijn even welkom, en vinden doorgaans snel aansluiting.

Eerbiedig en vrijmoedig

In de diensten proberen we ruimte te maken voor verwondering en eerbied. Degene die wij God noemen gaat het menselijk begrip te boven. Dat Geheim roept dankbaarheid op en het verlangen om wat wij doen zo mooi en goed mogelijk te doen. De eredienst wordt daarom zorgvuldig voorbereid en vormgegeven. Aandacht en stijl zijn belangrijk.
Tegelijk hoeven we ons niet anders voor te doen dan we zijn. Te veel formaliteit kan de spontaniteit verstikken. En alleen in vrijheid van hoofd en hart kan een mens bloeien.

Uitnodigend en ruimte biedend

Er zijn veel manieren om betrokken te zijn bij de Johannes de Dopergemeente.
Sommige mensen komen maar nu en dan, anderen met enige regelmaat.
Het is mogelijk om gastlid van Huizinge te worden zonder het lidmaatschap van de eigen denominatie (bijvoorbeeld Rooms Katholiek, Luthers, Vrijgemaakt Gereformeerd) of gemeente op te geven. Het gastlidmaatschap kan ook worden gebruikt als een periode om na te denken over een volledig lidmaatschap.
Ook als gastlid heeft men kiesrecht, en kan men gekozen worden als lid worden van de kerkenraad, uiteraard alleen als men daar zelf voor voelt. Aanmelden voor het ontvangen van de maandelijkse Nieuwsbrief is ook een manier om betrokkenheid bij onze gemeente gestalte te geven.