Barbara de Beaufort is als pastoraal werker aan onze gemeente verbonden. Voel u vrij haar te bellen of te mailen als u, om wat voor reden dan ook, prijs stelt op contact of een bezoek.

Tel. 0595 – 79 50 59 of 06 – 489 68 570
E-mail: barbaradebeaufort@gmail.com