Ieder jaar bedenken de voorgangers gezamenlijk een aantal thema’s waaraan series van achtereenvolgende kerkdiensten gewijd zullen worden. De voorgangers die in een bepaalde serie een dienst leiden, kiezen vervolgens zelf een onderwerp waarmee zij invulling geven aan het thema.

Voor 2023 zijn de volgende thema’s gekozen:

Serie 01   Oerverhalen
Serie 02    Hooglied
Serie 03    Matteus
                 Aswoensdag
                 Biddag voor gewas en arbeid
                 Palmpasen
                 Stille Week
                 1e Paasdag
Serie 04    Aarde, water, lucht en vuur
Serie 05    Ezechiël
                 Hemelvaartsdag
                 Pinksteren
Serie 06    Groninger spiritualiteit
Serie 07    Vrije periode
Serie 08    Elementen uit de liturgie
Serie 09    Brief aan de Galaten
Serie 10    Werk en arbeid
                 Dankdag voor gewas en arbeid
Serie 11    Klaagliederen
                 Eeuwigheidszondag
Serie 12    Engelen
                 Kerstavond
                 Eerste Kerstdag
                 Oudjaarsdag

Voor er een serie begint zult u in de kerk daar een beknopt boekje over kunnen vinden.

Het eerste thema (van 1 januari t/m 29 januari): Oerverhalen

Op 5, 12 en 19 februari is het thema Hooglied

Matteus staat centraal van 22 februari, Aswoensdag tot en met 9 april, Eerste Paasdag

Van 16 april tot en met 7 mei gaat het over Aarde, water, lucht en vuur

Op 14 mei begint het themablok Ezechiël.

Van 4 juni t/m 25 juni is het thema Groninger Spiritualiteit

In de zomer is er geen thema, maar wel een themaboekje!

Vanaf 3 september drie diensten over elementen uit de liturgie.

24 september t/m 15 oktober gaat het over de Brief aan de Galaten.