Ieder jaar bedenken de voorgangers gezamenlijk een aantal thema’s waaraan series van achtereenvolgende kerkdiensten gewijd zullen worden. De voorgangers die in een bepaalde serie een dienst leiden, kiezen vervolgens zelf een onderwerp waarmee zij invulling geven aan het thema.

In 2020 komen de volgende thema’s aan bod: 

  1          Epifanie
  2         Familie
  3         Aswoensdag / Marcus / Biddag voor gewas en arbeid
  4         Palmzondag / Stille week en Pasen
  5         Paulus revival
  6         Landschap / Pinksteren
  7         Jakob
  8         Zomergasten
  9         Geloof en geluk
10         Beproeving
11         Deuterocanonieke boeken
12         Jesaja /  Kerstavond en Kerstmorgen 

Bij het begin van elk themaserie liggen boekjes met een beknopte toelichting in de kerk.

Van 4 t/m 25 oktober 2020 is het thema ‘Jacob’.
Meer informatie vindt u in het Themaboekje