Thema’s

Ieder jaar bedenken de voorgangers gezamenlijk een aantal thema’s waaraan series van achtereenvolgende kerkdiensten gewijd zullen worden. De voorgangers die in een bepaalde serie een dienst leiden, kiezen vervolgens zelf een onderwerp waarmee zij invulling geven aan het thema.

In 2019 komen de volgende thema’s aan bod: 

1           Het licht verschijnt
2           Buitengewone woorden / Aswoensdag
3           Lucas en gelijkenissen / Biddag voor gewas en arbeid
4           Eten en de Stille Week en Pasen
5           Lievelingslied / Pinksteren
6           Gnostiek, wijsheid, kennis en mystiek
7           Vrije periode
8           Handelingen
9           Oude Testament
10         Beelden van de weg / Dankdag voor gewas en arbeid /                             Laatste zondag kerkelijk jaar
11         Kleine profeten / kerst

Bij het begin van elk themaserie liggen boekjes met een beknopte toelichting in de kerk.

Van 6 januari t/m 3 februari is het thema Het licht verschijnt.

1   Het licht verschijnt

‘Het Licht der wereld’ is een van de namen waarmee Jezus zichzelf aanduidt.
‘Licht’ – daar kun je niet omheen, dat klinkt helder, duidelijk, niet over het hoofd te zien. Je zou zeggen dat iedereen die ermee in aanraking komt het meteen herkent en erkent. Maar als je de (evangelie)verhalen leest, blijkt het toch anders te gaan.
In deze themaserie, waarmee we na Kerst het nieuwe jaar beginnen, verkennen we hoe en waar het licht doorbreekt. Bij iedereen, of maar bij een enkeling. Als een openbaring, of heel geleidelijk. Voorgoed, of maar even. En wat is het effect van dat licht op degenen die ermee te maken krijgen?

Voorgangers:

06 – 01 Barbara de Beaufort
13 – 01 Jolanda Tuma
20 – 01 Just van Es
27 – 01 Arie de Leeuw
03 – 02 Lineke Buijs

Meer informatie over het thema vindt u in het

Themaboekje Het licht verschijnt