Thema’s

Ieder jaar bedenken de voorgangers gezamenlijk een aantal thema’s waaraan series van achtereenvolgende kerkdiensten gewijd zullen worden. De voorgangers die in een bepaalde serie een dienst leiden, kiezen vervolgens zelf een onderwerp waarmee zij invulling geven aan het thema.

In 2018 komen de volgende thema’s aan bod: 

1           Bergrede
2           Johannesevangelie
3           Palmzondag (met Stille Week)
4           Ver(dwalen)
5           Wonderen
6           Zijpaden
7           Vrije invulling
8           ‘Groei van God’
9           Lied/gedicht
10         Dood/eindigheid
11         Geboorteverhalen

Bij het begin van elk themaserie liggen boekjes met een beknopte toelichting in de kerk.

In mei/juni is het thema ‘Zijpaden’.

5  Zijpaden

Het Christendom is nooit uniform geweest. Al vanaf het begin was er een grote verscheidenheid aan reacties op het Evangelie. Die verscheidenheid is niet altijd als een groot goed gezien.  De kerk heeft vaak onderscheid gemaakt tussen wat zij zag als de hoofdweg en allerlei bewegingen die men dan als zijwegen ging beschouwen, soms getolereerd, soms als ketterijen bestreden.

Maar als de hoofdweg verstopt raakt, blijkt het soms maar al te prettig dat die zijpaden bestaan.

Wij merken dat in onze tijd ook. Allerlei alternatieve christelijke bewegingen in de geschiedenis die genegeerd of afgeschermd waren, blijken ons bij de vragen van onze tijd te kunnen inspireren.

Meer informatie over het thema vindt u in het 

Themaboekje ‘Zijpaden’