Ieder jaar bedenken de voorgangers gezamenlijk een aantal thema’s waaraan series van achtereenvolgende kerkdiensten gewijd zullen worden. De voorgangers die in een bepaalde serie een dienst leiden, kiezen vervolgens zelf een onderwerp waarmee zij invulling geven aan het thema.

In 2022 komen de volgende thema’s aan bod:

Serie 01    Epifanie
Serie 02    Psalmen
Serie 03    Johannes / Aswoensdag / Biddag voor gewas en arbeid / Palmpasen / Stille Week
Serie 04    Poëzie
Serie 05    Handelingen / Hemelvaartsdag / Pinksteren
Serie 06    Vissen
Serie 07    Vakantieperiode
Serie 08    Leviticus
Serie 09    Kleine Brieven
Serie 10    Saul en David / Dankdag voor gewas en arbeid / Gedachteniszondag
Serie 11    Voorloper verhalen / Kerstnacht / Kerstochtend

Bij het begin van elk themaserie liggen boekjes met een beknopte toelichting in de kerk.

Het jaar 2022 begint met het thema ‘Epifanie’. Hier is het themaboekje.

Vanaf 30 januari is het thema ‘Psalmen’. Ziehier het themaboekje.

Vanaf 27 februari gaan we met Johannes op weg naar Pasen.

Vanaf 24 april is het thema ‘Poëzie’. Het themaboekje staat hier.

Op 22 mei begint het blok met als thema Handelingen der apostelen

Van 19 juni tot en met 3 juli gaat het om Vissen

Van 10 juli tot en met 28 augustus is het vakantieperiode. Ziehier het themaboekje ‘zomer’

Van 4 september tot en met 25 september draait het om Leviticus

Op 2 oktober begint het blok Kleine brieven

Vanaf 30 oktober gaat het over Saul en David

Het laatste blok van 2022: Voorloperverhalen