Thema’s

Ieder jaar bedenken de voorgangers gezamenlijk een aantal thema’s waaraan series van achtereenvolgende kerkdiensten gewijd zullen worden. De voorgangers die in een bepaalde serie een dienst leiden, kiezen vervolgens zelf een onderwerp waarmee zij invulling geven aan het thema.

In 2018 komen de volgende thema’s aan bod: 

1           Bergrede
2           Johannesevangelie
3           Palmzondag (met Stille Week)
4           Ver(dwalen)
5           Wonderen
6           Zijpaden
7           Vrije invulling
8           ‘Groei van God’
9           Lied/gedicht
10         Dood/eindigheid
11         Geboorteverhalen

Bij het begin van elk themaserie liggen boekjes met een beknopte toelichting in de kerk.

Van 11 februari t/m 18 maart 2018  staat de serie met het thema ‘Johannesevangelie’ centraal:

2 ‘Op weg met Johannes naar Pasen’

We lezen in Huizinge ieder jaar tussen kerst en Pasen een andere evangelie. Want er zijn er niet voor niets vier. Opdat wij niet zouden denken HET evangelie te bezitten? Elk evangelie heeft een eigen visie. Dat is kennelijk een plus. Het evangelie van Johannes begint met: In den beginne was het Woord. Maar wat er vervolgens aan woord verschijnt wordt in elke episode verkeerd begrepen. Zo worden de verhalen voor ons lessen in het begrijpen. Oefeningen in interpretatie of liever, in de termen van Johannes: oefeningen in “zien”.  Want alleen als we het zien, begrijpen we het, wat Jezus doet, wat hij zegt, wie hij is. Helaas zijn veel mensen blind, zegt Johannes, vooral degenen die denken dat ze zien.

 

 

Meer informatie over het thema vindt u in het Boekje Johannesevangelie 2e blok 2018.