Ieder jaar bedenken de voorgangers gezamenlijk een aantal thema’s waaraan series van achtereenvolgende kerkdiensten gewijd zullen worden. De voorgangers die in een bepaalde serie een dienst leiden, kiezen vervolgens zelf een onderwerp waarmee zij invulling geven aan het thema.

In 2022 komen de volgende thema’s aan bod:

Serie 01    Epifanie
Serie 02    Psalmen
Serie 03    Johannes / Aswoensdag / Biddag voor gewas en arbeid / Palmpasen / Stille Week
Serie 04    Poëzie
Serie 05    Handelingen / Hemelvaartsdag / Pinksteren
Serie 06    Vogels
Serie 07    Vakantieperiode
Serie 08    Leviticus
Serie 09    Kleine Brieven
Serie 10    Saul en David / Dankdag voor gewas en arbeid / Gedachteniszondag
Serie 11    Voorloper verhalen / Kerstnacht / Kerstochtend

Bij het begin van elk themaserie liggen boekjes met een beknopte toelichting in de kerk.

Het jaar 2022 begint met het thema ‘Epifanie’. Hier is het themaboekje.