Ieder jaar bedenken de voorgangers gezamenlijk een aantal thema’s waaraan series van achtereenvolgende kerkdiensten gewijd zullen worden. De voorgangers die in een bepaalde serie een dienst leiden, kiezen vervolgens zelf een onderwerp waarmee zij invulling geven aan het thema.

In 2020 komen de volgende thema’s aan bod:

1         Water
2         Jeremia
3         Marcus / Aswoensdag, Biddag, Palmzondag,  Stille Week, Pasen
4         Relaties
5         Vogels / Hemelvaart, Pinksteren
6         Bidden
7         Zomergasten
8         Prediker
9         Jozef
10       Gedenken
11       Zintuigen /  Kerstavond en Kerstmorgen

Bij het begin van elk themaserie liggen boekjes met een beknopte toelichting in de kerk.

In deze eerste weken tussen Pasen en Pinksteren staan de diensten in het teken van het thema ‘relaties
Meer informatie vindt u in het Themaboekje

 

schilderij van Jopie Huisman