Thema’s

Ieder jaar bedenken de voorgangers gezamenlijk een aantal thema’s waaraan series van achtereenvolgende kerkdiensten gewijd zullen worden. De voorgangers die in een bepaalde serie een dienst leiden, kiezen vervolgens zelf een onderwerp waarmee zij invulling geven aan het thema.

In 2019 komen de volgende thema’s aan bod: 

1           Het licht verschijnt
2           Buitengewone woorden / Aswoensdag
3           Lucas en gelijkenissen / Biddag voor gewas en arbeid
4           Eten en de Stille Week en Pasen
5           Lievelingslied / Pinksteren
6           Gnostiek, wijsheid, kennis en mystiek
7           Vrije periode
8           Handelingen
9           Oude Testament
10         Beelden van de weg / Dankdag voor gewas en arbeid /                             Laatste zondag kerkelijk jaar
11         Kleine profeten / kerst

Bij het begin van elk themaserie liggen boekjes met een beknopte toelichting in de kerk.

Van 19 mei t/m 9 juni 2019 is het thema ‘Lievelingslied”.

De voorgangers zijn: 

19  – 05       Just van Es
26  – 05       Mannie Hovenkamp
30  – 05       Lineke Buijs
02  – 06       Barbara de Beaufort
09  – 06       Caroline Lemmens

Tot Pinksteren hebben drie zondagse diensten als thema ‘een lievelingslied’.

Daarvoor hebben de voorgangers een lied gekozen waar zij van houden en onderzoeken waarom dat eigenlijk zo is.  Waarom juist dit lied, deze muziek of deze woorden?   Het is lang niet altijd makkelijk dat te zeggen.  Zingend geloven we misschien wel anders dan zonder noten.

Meer informatie over het thema vindt u in het themaboekje Lievelingslied