Ieder jaar bedenken de voorgangers gezamenlijk een aantal thema’s waaraan series van achtereenvolgende kerkdiensten gewijd zullen worden. De voorgangers die in een bepaalde serie een dienst leiden, kiezen vervolgens zelf een onderwerp waarmee zij invulling geven aan het thema.

In 2020 komen de volgende thema’s aan bod:

1         Water
2         Jeremia
3         Marcus / Aswoensdag, Biddag, Palmzondag,  Stille Week, Pasen
4         Relaties
5         Vogels / Hemelvaart, Pinksteren
6         Bidden
7         Zomergasten
8         Prediker
9         Jozef
10       Gedenken
11       Zintuigen /  Kerstavond en Kerstmorgen

Bij het begin van elk themaserie liggen boekjes met een beknopte toelichting in de kerk.

Vanaf 4 juli is het thema Zomergasten.  Meer informatie vindt u in het Themaboekje