Thema’s

Ieder jaar bedenken de voorgangers gezamenlijk een aantal thema’s waaraan series van achtereenvolgende kerkdiensten gewijd zullen worden. De voorgangers die in een bepaalde serie een dienst leiden, kiezen vervolgens zelf een onderwerp waarmee zij invulling geven aan het thema.

In 2019 komen de volgende thema’s aan bod: 

1           Het licht verschijnt
2           Buitengewone woorden / Aswoensdag
3           Lucas en gelijkenissen / Biddag voor gewas en arbeid
4           Eten en de Stille Week en Pasen
5           Lievelingslied / Pinksteren
6           Gnostiek, wijsheid, kennis en mystiek
7           Vrije periode
8           Handelingen
9           Oude Testament
10         Beelden van de weg / Dankdag voor gewas en arbeid /                             Laatste zondag kerkelijk jaar
11         Kleine profeten / kerst

Bij het begin van elk themaserie liggen boekjes met een beknopte toelichting in de kerk.

Van 10 maart tot 21 april is het thema “Op weg naar Pasen met Lucas en de gelijkenissen”.

3 Lucas en de gelijkenissen

De voorgangers zijn:
10 – 03 Arie de Leeuw
13 – 03 Mannie Hovenkamp
17 – 03 Caroline Lemmens
24 – 03 Just van Es
31 – 03 Andries Visser
07 – 04 Anja Diesemer
14 – 04 Doekle de Boer
18 – 04 Mannie Hovenkamp
19 – 04 Andries Visser
20 – 04 Caroline Lemmens
21 – 04 Lineke Buijs

Begrijp jij het?
Pasen is het belangrijkste feest van de kerk.
Feestvieren gaat niet vanzelf.
Je hebt tijd nodig om naar een feest toe te leven.
In de kerk bereiden wij ons voor op de viering van Pasen door het lijdensverhaal van Jezus en zijn uiteindelijke dood met elkaar te lezen en hem zo te gedenken.
In Huizinge doen wij dat ieder jaar aan de hand van een andere evangelist.
Dit jaar is Lucas aan de beurt. Hij vertelt ons, hoe Jezus zijn twaalf leerlingen apart neemt en tegen hen zegt: ‘Zie, wij gaan op naar Jeruzalem en alles wat door de profeten is geschreven zal aan de mensenzoon voltrokken worden. (…)
En zij(n leerlingen) begrepen er helemaal niets van en dit woord bleef verborgen voor hen en zij herkenden niet wat gezegd werd.’
Tot drie keer toe herhaalt Lucas, dat zij er met hun verstand niet bij kunnen wat Jezus hier bedoelt.
Mattheüs en Marcus vermelden Jezus’ uitspraak over de ‘opgang naar Jeruzalem’ ook. Maar zij reppen met geen woord over het gebrek aan begrip van Jezus’ leerlingen. Zien, zelfinzicht is nog iets anders dan begrijpen met je verstand. Wat tot nog toe verborgen bleef kan soms ineens helder zichtbaar voor je worden. En wat je eerst vreemd voorkwam kan onverwacht herkenbaar voor je worden.
Ik vermoed, dat Lucas – anders dan Mattheüs en Markus – ons heel bewust naast dit verhaal over ‘blinde’ leerlingen met gezonde ogen meteen vertelt over de genezing van een blinde die al een ‘ziener’ was.
Op weg naar Pasen lezen wij met elkaar verhalen en gelijkenissen van Jezus
zoals Lucas die gecomponeerd heeft tot zijn evangelie. Zo hoopt hij ons de ogen te openen voor de wereld waarin wij samen leven en ook voor het leven dat ik zelf op dit moment leef. En zijn boodschap luidt kort en krachtig: zie!

‘Je ziet het pas als je het door hebt’, zei een Nederlandse voetballer.

Meer informatie over het thema vindt u in het

Themaboekje Lucas en gelijkenissen