Thema’s

Ieder jaar bedenken de voorgangers gezamenlijk een aantal thema’s waaraan series van achtereenvolgende kerkdiensten gewijd zullen worden. De voorgangers die in een bepaalde serie een dienst leiden, kiezen vervolgens zelf een onderwerp waarmee zij invulling geven aan het thema.

In 2018 komen de volgende thema’s aan bod: 

1           Bergrede
2           Johannesevangelie
3           Palmzondag (met Stille Week)
4           Ver(dwalen)
5           Wonderen
6           Zijpaden
7           Vrije invulling
8           ‘Groei van God’
9           Liederen en gedichten
10         Dood/eindigheid
11         Geboorteverhalen

Bij het begin van elk themaserie liggen boekjes met een beknopte toelichting in de kerk.

Van 28 oktober – 25 november 2018 is het thema ‘Dood / eindigheid’.

10 Dood / eigenheid

Van zondag 28 oktober tot eeuwigheidszondag op 25 november staan onze diensten in het teken van dood en eindigheid.

Dat wij, onze geliefden, net zoals al het levende, en uiteindelijk de hele aarde zullen sterven, weten we. Maar waar we vandaan zijn gekomen en waar we aan het eind van ons leven naar toe gaan, dat weten we niet.

Toch heeft vrijwel iedereen een beeld bij een vorm van een hiernamaals, van de aanwezigheid van de overledenen ergens.

Veel onzekerheden en op geen één ervan kunnen wij een sluitend antwoord geven. Alleen een verlangen, een vermoeden. De bijbel en dichters kunnen ons helpen om te leven met de vragen en om woorden te geven aan onze hoop en vrees.

Meer informatie over het thema vindt u in het 

Themaboekje Dood / eindigheid