Thema’s

Ieder jaar bedenken de voorgangers gezamenlijk een aantal thema’s waaraan series van achtereenvolgende kerkdiensten gewijd zullen worden. De voorgangers die in een bepaalde serie een dienst leiden, kiezen vervolgens zelf een onderwerp waarmee zij invulling geven aan het thema.

In 2019 komen de volgende thema’s aan bod: 

1           Het licht verschijnt
2           Buitengewone woorden / Aswoensdag
3           Lucas en gelijkenissen / Biddag voor gewas en arbeid
4           Eten en de Stille Week en Pasen
5           Lievelingslied / Pinksteren
6           Buitendijks
7           Vrije periode
8           Handelingen
9           Oude Testament
10         Beelden van de weg / Dankdag voor gewas en arbeid /                            Laatste zondag kerkelijk jaar
11         Kleine profeten / kerst

Bij het begin van elk themaserie liggen boekjes met een beknopte toelichting in de kerk.

Van 27 oktober t/m 17 november 2019 is het thema ‘Beelden van de weg’.

Meer informatie vindt u in het themaboekje ‘Beelden van de weg‘.