Thema’s

Ieder jaar bedenken de voorgangers gezamenlijk een aantal thema’s waaraan series van achtereenvolgende kerkdiensten gewijd zullen worden. De voorgangers die in een bepaalde serie een dienst leiden, kiezen vervolgens zelf een onderwerp waarmee zij invulling geven aan het thema.

In 2018 komen de volgende thema’s aan bod: 

1           Bergrede
2           Johannesevangelie
3           Palmzondag (met Stille Week)
4           Ver(dwalen)
5           Wonderen
6           Zijpaden
7           Vrije invulling
8           ‘Groei van God’
9           Lied/gedicht
10         Dood/eindigheid
11         Geboorteverhalen

Bij het begin van elk themaserie liggen boekjes met een beknopte toelichting in de kerk.

Bergrede

Het eerste tijdvak na de kersttijd heet ‘epifanie’, een Grieks woord dat zoiets betekent als ‘voor de dag komen’. In deze tijd vragen wij ons als Christen gemeente af wie ons nu in Jezus tegemoet is gekomen.
Ons thema is in deze tijd ‘de bergrede‘, het stuk dat Matteus de evangelist laat volgen op zijn geboorteverhaal en de verhalen over de jeugd van Jezus. Het is een soort samenvatting van wat Jezus de mensen duidelijk wilde maken, te vergelijken met een ouverture van een opera.
Het is een behoorlijk lang betoog, maar liefst 2 hoofdstukken lang en het behandelt allerlei aspecten van de Joodse geloofspraktijk. Daardoor maakt het een wat rommelige indruk, het is ‘van alles wat’.
Het is eigenlijk veel te veel: de 5 voorgangers kunnen dit niet allemaal in hun diensten verwerken. Dus heeft ieder een gedeelte gekozen dat hem of haar intrigeert. Wat dat is voor ieder van hen ziet u in het themaboekje Bergrede.