Bezoek Zeemanshuis, 19 maart

Tijdens onze kerkdiensten collecteren we met enige regelmaat voor Stichting Koopvaardijpastoraat Groningen. Jaap Boersema werkt als vrijwilliger bij het Zeemanshuis in de Eemshaven, hij stelde voor om onze gemeente eens uit te nodigen voor een bezoek aldaar. Dat bezoek zal zijn op zondag 19 maart a.s. om 15.00 uur. Pastor Sven Standard, die vanaf het begin betrokken is bij het Zeemanshuis zal dan iets vertellen over de realisatie van dit alles en over zijn werk. Hier alvast wat achtergrondinformatie:

‘Het Zeemanshuis wordt onderhouden vanuit de Stichting Koopvaardijpastoraat Groningen.De stichting heeft als belangrijkste doel ‘s avonds gastvrijheid te bieden aan zeevarenden en vrachtwagenchauffeurs in een huiselijke omgeving en dat zeven dagen per week. Er kunnen consumpties en kleine nuttige dingen, zoals telefoonkaarten, tandenborstels, scheergerei, e.d. worden gekocht. Verder kan er TV worden gekeken en er is gelegenheid om te internetten. Ook is er een bibliotheek en zijn er spellen. Voor contact met familie is gratis wifi beschikbaar. Desgewenst kan gebruik worden gemaakt van een douche en de wasmachine.

Voor pastorale hulp en hulp bij materiële problemen kan een beroep worden gedaan op de pastor. Per avond zijn er drie vrijwilligers nodig, waarvan er één de bus kan en mag rijden om zeelui te vervoeren van en naar hun schip. Om zeven uur gaan we open en sluiten om tien uur. De bardiensten behelzen ook het elke avond schoon opleveren van het onderkomen. Na een uitbreiding twee jaar terug is ook het interieur aangepast… van ‘directiekeet’ tot huiskamer. We zijn er maar wat trots op. Binnenkort wordt het terras ook nog overdekt.’

Tijden het bezoek wordt een kleine vergoeding voor de consumptie gevraagd. Aanmelden mag bij Grietje Schanssema: geschanssema@hetnet.nl of 06-28821966. Het adres van het Zeemanshuis: Borkumweg 2, 9979 XH Eemshaven