Antoniuskerk Kantens

Hoeksteenkerk Middelstum

Johannes de Doperkerk Huizinge

Boazkerk Westeremden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen met de protestantse gemeentes van Kantens, Westeremden en Middelstum vormt de gemeente Huizinge een cluster. Doel van het cluster is samenwerking van deze protestantse gemeentes waar dat zinvol en gewenst is.
Een belangrijke vorm van samenwerking in het cluster is het gezamenlijk organiseren van avonden rond een bepaald thema.

Informatie over de clustergemeentes is te vinden op de websites. Voor Middelstum en Westeremden is het maandelijkse nieuws opgenomen in het blad KerkEnNieuws.