De commissie Vorming en Toerusting organiseert tal van activiteiten zoals bijvoorbeeld leerhuis- en thema-avonden, gespreksgroepen, poëziebijeenkomsten en wat dies meer zij. De activiteiten bieden  de kans anderen te ontmoeten buiten de wekelijkse diensten om en samen te leren. Het streven is om het aanbod divers te houden zodat er voor iedereen wel iets bij zit wat aanspreekt. De bijeenkomsten worden doorgaans gehouden in ‘De Paardenstal’ in Huizinge. Bij grote belangstelling wordt uitgeweken naar ‘’t Ol Schoultje’, eveneens in Huizinge.

Binnenkort treft u het programma aan vanaf de herfst van 2019 tot en met de prille lente van 2020. We maken iedere activiteit ook steeds bekend via de Nieuwsbrief.

Programma Vorming en Toerusting 2019-2020 

De derde helft
ad hoc georganiseerd

De Johannes de Dopergemeente heeft als onderdeel van het winterwerk sinds enige tijd de mogelijkheid om na te praten over een preek die ons bijzonder heeft geraakt of anderszins tot nadenken stemt. We noemen dit ‘de derde helft’. Dit napraten gebeurt incidenteel.

We hebben dit initiatief de naam gegeven ‘de derde helft’, als verwijzing naar het voetbal: de wedstrijd is gespeeld, het voetbaltenue zit weer in de sporttas, en dan is er nog de nazit achteraf waarin de wedstrijd wordt nabeschouwd.

Er zijn inmiddels een paar van deze ‘derde helften’ gehouden, en het waren zeer inspirerende avonden.

Mocht u willen deelnemen aan zo’n derde helft, of een preek voor willen dragen, dan kunt u dat kenbaar maken bij Gera van der Hoek, graag per mail: gera.vdhoek@tele2.nl

Iedereen kan een preek voordragen die een bespreking verdient. Wel is het zo dat we er niet een wekelijkse club van willen maken…

Dan even wat punten op een rijtje:

  • Wanneer u een preek wilt nabespreken, graag vóór maandagavond reageren zodat we de tijd hebben de bijeenkomst op korte termijn te organiseren.
    Graag mailen naar Gera van der Hoek (gera.vdhoek@tele2.nl)
  • We organiseren de bespreking in principe alleen bij voldoende deelname.
  • De preek moet wel digitaal beschikbaar zijn.