De commissie Vorming en Toerusting organiseert tal van activiteiten zoals bijvoorbeeld leerhuis- en thema-avonden, gespreksgroepen, poëziebijeenkomsten en wat dies meer zij. De activiteiten bieden  de kans anderen te ontmoeten buiten de wekelijkse diensten om en samen te leren. Het streven is om het aanbod divers te houden zodat er voor iedereen wel iets bij zit wat aanspreekt. De bijeenkomsten worden doorgaans gehouden in ‘De Paardenstal’ in Huizinge. Bij grote belangstelling wordt uitgeweken naar ‘’t Ol Schoultje’, eveneens in Huizinge.

 

Programma Vorming en Toerusting 2019-2020:

 

Ben ik mijn broeders hoeder? Verzorgd door Andries Visser

Velen zullen in deze titel de woorden van Kaïn hebben herkend.

Op de vraag ‘Waar is Abel je broer? zegt hij eerst, ontwijkend: ‘Weet ik niet’.

En vervolgens stelt hij dan deze vraag, die tot een spreekwoord is geworden.

Het is een vraag die op allerlei manieren opduikt.

En het antwoord op die vraag wordt dan min of meer bekend verondersteld:

Je broeders hoeder, natuurlijk ben je dat!

Dat is precies wat Kaïn niet deed, en wat hij wel had moeten doen.

Maar is dat zo? Is dat de boodschap in dit verhaal: dat je je broeder moet behoeden?

Is dat wat Kaïn met die wedervraag, eigenlijk tegen wil en dank, onder woorden brengt?

Is dat waar Gods vraag ‘waar is je broer?’ op doelt?

Je medemens behoeden, hoe doe je dat? En waarvoor moet je hem of haar behoeden?

Wat wil dat woord ‘behoeden’ eigenlijk zeggen?

Ik en de ander: wat is mijn verantwoordelijkheid? Wat / Wie is mijn zorg?

Het woord zorg is in onze tijd niet van de lucht. Hoe ga je daarmee om?

 

Behoeden

Twee donderdagavonden, op 26 september en 10 oktober,

gaan we met die vraag van Kaïn aan de slag.

In wezen gaan we ons beide avonden dus bezighouden met één woord?

Soms houdt een woord meer in dan je in eerste instantie denkt.

Vanuit een aantal teksten zoeken we naar de betekenis van het woord ‘behoeden’, ‘hoeden’.

Door goed te lezen, en daar dan met elkaar over in gesprek te gaan,

proberen we de verschillende kanten ervan in het oog te krijgen.

[Be]hoeden blijkt een belangrijk woord te zijn.

Een woord dat raakt aan de manier waarop mensen

met hun omgeving, met zichzelf en met elkaar omgaan.

 

Tijd en plaats: donderdag 26 september en donderdag 10 oktober, aanvang 19.30 tot 21.30 in de Paardenstal, Huizinge

Opgave bij Gera van der Hoek, het liefst per mail: gera.vdhoek@tele2.nl of anders per telefoon: 0622003049, graag vóór 16 september.

 

===========================================================

Uitleg over het Requiem, Barbara de Beaufort en Kees Steketee.

 

De middag begint met een inleiding over het fenomeen requiem als zodanig. Beroemde voorbeelden uit de muziekgeschiedenis passeren de revue, waarbij het verhaal zal worden gelardeerd met mooie geluidsfragmenten.

Vervolgens vertelt Barbara over haar keuze van de teksten en gaat Kees nader in op de manier waarop bij die teksten de muziek is vervaardigd.

Tijd en plaats: zondagmiddag 20 oktober, aanvang 16.00 uur in de Johannes de Doperkerk.

 

===========================================================

Requiem:

 

De Johannes de Dopercantorij voert het nieuw geschreven Huizinger Requiem uit.

“Dit Requiem is geboren,” zo lezen we in de inleiding bij de partituur, “uit het verlangen om een vorm van muzikale troost te maken, voor ieder die een verlies heeft geleden, en voor ieder die weet dat dat verlies eens komt – kortom, voor ons allemaal.”

Anders dan de traditionele Latijnse tekst voor een Requiem, belicht het Huizinger Requiem “vooral de vele aspecten van rouw en van het besef dat we ooit een geliefde ander zullen moeten verliezen. En het geeft stem aan de liefde en de hoop die dwars daardoorheen blijven bestaan.”

Barbara de Beaufort schreef de teksten, Kees Steketee maakte er muziek bij.

 

Tijd en plaats: zondagavond 3 november 2019, aanvang 19.00 uur in de Johannes de Doperkerk.

 

===========================================================

Eva in de Koran

De eerste vrouw.

Nogal wat figuren die Christenen kennen uit de bijbel hebben ook een plaats gekregen in de Koran.

Vorig winterseizoen was Johannes de Doper de hoofdpersoon.

Dit jaar wil ik u meenemen naar de schepping van de eerste vrouw. We leggen een aantal passages uit de Koran naast vergelijkbare scènes uit Genesis. Ik wil al wel verklappen dat de Koran verrassend andere accenten legt!

Het bleef niet bij het scheppingsverhaal. Vanaf het vroege begin van Christendom en Islam hebben commentatoren dit verhaal gebruikt om de inferieure aard van de vrouw te bevestigen.

Een paar stukjes uit brieven van Paulus en uit vroege Islamitische commentaren zullen dit punt illustreren.

Ik verwacht dat er snel een gesprek zal ontstaan, want wij hebben allemaal ervaring met de verschillende rollen die mannen en vrouwen, jongens en meisjes vanaf hun geboorte krijgen toebedeeld in de samenleving.

Tot 21 november 2019,

Caroline

Tijd en plaats: Donderdagavond 21 november 2019, aanvang 19.30 uur in ’T Ol Schoultje te Huizinge.

Opgave bij Hinrick Klugkist, het liefst per mail  klugkist@icloud.com of via tel. 06-30078371, graag vóór 15 november.

 

===========================================================

Meditatieve avond in adventstijd.

 

Gun uzelf in de drukke decembermaand een avond van rust, van bezinning.

Op deze avond in de adventstijd bent u van harte welkom in de Johannes de Doperkerk te Huizinge waar we luisteren we naar muziek, naar woorden die ons kunnen inspireren en samen zijn we stil. Een avond om tot rust en bezinning te komen. Een goede voorbereiding op het kerstfeest, met, na afloop, is warme chocolademelk.

 

Tijd en plaats: woensdagavond 11 december 2019, aanvang 19.30 uur in de Johannes de Doperkerk.

 

===========================================================

Poëziemiddag, Jan Hovy

12 januari 2020, 15.00 uur: De gedichten van Ida Gerhardt zijn in brede kring  geliefd. Maar er zijn ook critici die haar poëzie ouderwets en plechtstatig vinden. Haar visie op het dichterschap als ‘opdracht’ is zelfs herhaaldelijk bespot. Toch behoren de gedichten (‘verzen’, zoals de dichteres ze noemt) die het gedicht zelf tot onderwerp hebben tot de allermooiste van haar werk. Op de poëziemiddag lezen we een aantal van die gedichten. We gaan vervolgens na hoe het verband is tussen deze gedichten en Ida Gerhardt’s opvatting van het gedicht als een organisch geheel. ‘Schelpdier’, zoals ze het zelf noemt. We proberen daarbij ook een relatie te leggen met haar vertaling van de psalmen en de vertaalprincipes die daaraan ten grondslag liggen.

Jan Hovy

Opgave bij Grietje Schanssema, het liefst per mail: geschanssema@hetnet.nl of via tel.: 0595-552763, graag vóór 1 januari 2020.

 

===========================================================

Ik brei dus ik ben.

over het belang van handwerk

 

Op woensdagavond 19 februari 2020 verzorgt Lineke Buijs deze thema-avond.

Breien: bij menig mannelijke lezer zal dit woord  – misschien in een flits, ongewild – de gedachte oproepen dat deze avond bedoeld is voor vrouwen. Ach, leuk voor hen, een avondje handwerken! Maar man of vrouw, lees nog even door.

Op mijn rapport vroeger stond nog als onderdeel voor een cijfer vermeld: nuttige handwerken, en dat gold alleen de meisjes. Handwerken, breien, vooroordelen genoeg in dit opzicht.

Dat een mens handen heeft is niet zo maar wat. Die handen zijn tot veel in staat. In onze tijd lijkt dat soms vooral tot zijn recht te komen in de handige duimpjes bij het besturen van beeldschermpjes. Alleen al daarom lijkt het me goed om eens aandacht te besteden aan het belang van onze handen, het belang van handwerk.

Er is een grote nadruk komen te liggen op kennis en intellectuele vaardigheid, waarbij de kundigheid van onze handen gaandeweg steeds lager wordt aangeslagen. Met name grofweg beschouwd de afgelopen eeuw, maar het is een proces dat al lang gaande is.

Vanuit mijn eigen ontwikkeling, zowel als het om handwerk als om hoofdwerk gaat, wil ik aan de hand van een paar oude teksten uit Bijbel en Midrasj een paar gedachten formuleren over het belang van onze handen, en wat het betekent een balans te zoeken tussen handen, hoofd en hart. Over de vragen die dat hopelijk oproept kunnen we dan met elkaar in gesprek gaan.

 

Al breiend (voor zover je daaraan doet), want het is de bedoeling dat het ook echt een brei-avond wordt, dus dat zoveel mogelijk mensen ditmaal hun breiwerk meenemen. Ja, mensen, en wie weet zijn dat niet alleen vrouwen.

 

Tijd en plaats: woensdagavond 19 februari 2020, aanvang 19.30 uur in ’T Ol Schoultje

Opgave bij Liesbeth de Voogd, het liefst per mail: liesdevoogd@gmail.com. of via tel. 06-45470698 of 050-3049681, graag voor 9 februari 2020.

 

===========================================================

De opera Parsifal, door Liesbeth de Voogd.

Op Palmzondag, in aanloop naar Pasen, zullen we een middag besteden aan de opera Parsifal, de laatste opera die de componist Richard Wagner (1813-1883) schreef. Hij noemde de opera een “Bühnenweihfestspiel”, een gewijd stuk voor het toneel. Het libretto is gebaseerd op een roman van Wolfram van Eschenbach uit 1210, waarin de “graal” centraal staat. In de opera zitten verwijzingen naar Bijbelse en Boeddhistische motieven en er zijn directe verwijzingen naar het lijdensverhaal. Volgens Wagner zelf was de idee om deze opera te componeren opgekomen tijdens een wandeling op Goede Vrijdag in de tuin en hij terugdacht aan de beschrijving van Von Eschenbach van Goede Vrijdag. De basisidee van Parsifal (“der reine Tor” de reine dwaas) is dat het medelijden de weg naar bevrijding is. Dit alles is ondergebracht in een lang en ingewikkeld verhaal en op fabelachtige wijze getoonzet.                                                                                                                                         

De opera zelf duurt 4,5 uur, maar ik zal proberen u in ongeveer 2,5 uur aan de hand van het libretto en geluids- en filmfragmenten een indruk te geven van deze prachtige en indrukwekkende opera.

 

Tijd en plaats: zondagmiddag 5 april 2020, aanvang 15.00 uur in ’T Ol Schoultje te Huizinge.

Opgave bij Grietje Schanssema, het liefst per mail: geschanssema@hetnet.nl of via tel.: 0595-552763, graag vóór 30 maart.

 

===========================================================

De derde helft
ad hoc georganiseerd

De Johannes de Dopergemeente heeft als onderdeel van het winterwerk sinds enige tijd de mogelijkheid om na te praten over een preek die ons bijzonder heeft geraakt of anderszins tot nadenken stemt. We noemen dit ‘de derde helft’. Dit napraten gebeurt incidenteel.

We hebben dit initiatief de naam gegeven ‘de derde helft’, als verwijzing naar het voetbal: de wedstrijd is gespeeld, het voetbaltenue zit weer in de sporttas, en dan is er nog de nazit achteraf waarin de wedstrijd wordt nabeschouwd.

Er zijn inmiddels een paar van deze ‘derde helften’ gehouden, en het waren zeer inspirerende avonden.

Mocht u willen deelnemen aan zo’n derde helft, of een preek voor willen dragen, dan kunt u dat kenbaar maken bij Gera van der Hoek, graag per mail: gera.vdhoek@tele2.nl

Iedereen kan een preek voordragen die een bespreking verdient. Wel is het zo dat we er niet een wekelijkse club van willen maken…

Dan even wat punten op een rijtje:

  • Wanneer u een preek wilt nabespreken, graag vóór maandagavond reageren zodat we de tijd hebben de bijeenkomst op korte termijn te organiseren.
    Graag mailen naar Gera van der Hoek (gera.vdhoek@tele2.nl)
  • We organiseren de bespreking in principe alleen bij voldoende deelname.
  • De preek moet wel digitaal beschikbaar zijn.