De commissie Vorming en Toerusting organiseert tal van activiteiten zoals bijvoorbeeld leerhuis- en thema-avonden, gespreksgroepen, poëziebijeenkomsten en wat dies meer zij. De activiteiten bieden  de kans anderen te ontmoeten buiten de wekelijkse diensten om en samen te leren. Het streven is om het aanbod divers te houden zodat er voor iedereen wel iets bij zit wat aanspreekt. De bijeenkomsten worden doorgaans gehouden in ‘De Paardenstal’ in Huizinge. Bij grote belangstelling wordt uitgeweken naar ‘’t Ol Schoultje’, eveneens in Huizinge.

Programma 2021-2022:

Overtocht der dode zielen

Verslag van de eerste winteractiviteit op 27 september 2021

Geen mooier begin denkbaar van het nieuwe seizoen van de Huizinger Winteractiviteiten, dan deze avond, waarop Kees Reinders ons het verhaal vertelde van de Overtocht der dode zielen.
Buiten was het donker, het klaarde wat op na een kletterende regenbui, de eerste sterren werden zichtbaar. En wij waaiden een voor een de Paardenstal binnen.
Door die deur gaan, de smeedijzeren ring in je hand voelen draaien, de lange smalle tafel zien en het warme licht dat op vertrouwde gezichten valt – dat is al genoeg om te ervaren hoe verleden en heden moeiteloos samensmelten. Maar als je dan ook nog zo’n rasverteller als Kees Reinders in je midden hebt…!
Met zorgvuldig gekozen woorden, en in het fraaie Hogelands waarop hij het patent heeft, schetste hij hoe vroeger volksverhalen mondeling werden doorgegeven. Niet opgeschreven, niet voorgelezen – dat hoort niet. Onthouden, eventueel versieren met je eigen toevoegingen, maar de kern moet hetzelfde blijven.  
En zo zaten wij ademloos als kinderen te luisteren naar de geschiedenis die van Denemarken tot Texel verteld wordt, over de voerman die ’s nachts niet mocht omkijken naar zijn zuchtende en steunende vracht. En over de schipper, die de ene nevelsliert na de andere in zijn ruim zag afdalen. Houd de poolster links van de mast, dat was zijn opdracht. Leg aan bij het Witte Eiland. En je beloning zal bestaan uit een leren buidel met achtentachtig zilveren munten. En eentje van goud, die komt van de duivel op zijn pikzwarte schip.
Wat schrokken we van de krijsende vogelroep die ineens ontsnapte aan de mond van de verteller. En van de felle blik in de ogen van de geheimzinnige, naamloze koopman, met zijn glimmende schoenen waaraan geen aardse modder bleef kleven. 

Zo te kunnen vertellen dat je gehoor die ogen voor zich ziet, dat zuchten van de zielen hoort, de boerenkar hoort kraken, de onrust voelt van de paarden wier oren alle kanten opgaan – dat is een zeldzame gave. Grote bewondering voor Kees!

En dank aan Betty, die deze prachtige avond organiseerde.

Barbara de Beaufort

Lezing Reint Wobbes

Donderdagavond 21 oktober: Reint Wobbes zal een lezing houden over de geschiedenis van de kerk van Huizinge met speciale aandacht voor de kerkboerderij. De boerderij is een wezenlijk onderdeel van de financiële huishouding van onze gemeente. Het leek ons daarom mooi om hierover wat achtergrondinformatie te verschaffen en zo een en ander wat meer onder de aandacht te brengen. Reint Wobbes is natuurlijk dé persoon die ons daarover kan vertellen.

De avond begint om 19.45 uur in ‘t Ol Schoultje.

Opgeven, graag per mail, bij Gera van der Hoek. gera.vdhoek@tele2.nl