De commissie Vorming en Toerusting organiseert tal van activiteiten zoals bijvoorbeeld leerhuis- en thema-avonden, gespreksgroepen, poëziebijeenkomsten en wat dies meer zij. De activiteiten bieden  de kans anderen te ontmoeten buiten de wekelijkse diensten om en samen te leren. Het streven is om het aanbod divers te houden zodat er voor iedereen wel iets bij zit wat aanspreekt. De bijeenkomsten worden doorgaans gehouden in ‘De Paardenstal’ in Huizinge. Bij grote belangstelling wordt uitgeweken naar ‘’t Ol Schoultje’, ook in Huizinge.

Hieronder treft u het programma aan vanaf de herfst van 2017 tot en met de prille lente van 2018. We maken het ook bekend via de Nieuwsbrief.

 

Programma Vorming en Toerusting 2017-2018

Meditatieve bijeenkomst

Datum: woensdagavond 20 december 2017
Tijd: 19.30 – 22.00 uur.
Plaats: Johannus de Doperkerk

Luisteren naar muziek, gedichten en de stilte in de Johannus de Doperkerk te Huizinge. Georganiseerd vanuit het cluster Middelstum, Kantens, Westeremden en Huizinge.

 

Vertalingen van het Oude Testament.

Leiding: Egbert Smit.
Data: donderdagavond 11 en 25 januari 2018.
Tijd: 19.30 – 22.00 uur.
Plaats: de Paardenstal, Marialaan te Huizinge.

Vrijwel het gehele oude testament is geschreven in het Hebreeuws, een taal uit de Semitische taalgroep, waar onder andere het Arabisch ook toe behoort. Het Nederlands is een taal uit de Germaanse taalfamilie. Dit verschil maakt het lastig teksten uit het oude testament in het Nederlands te vertalen. En er zijn vele problemen met de tekst zelf.

Ik wil op de eerste avond laten zien waarom vertalen uit het Hebreeuws zo lastig is. Ik ga dat doen door eerst het eigene van het Hebreeuws en de geschiedenis van de tekst uit de doeken te doen. Dan zullen wij de vertalingen van een en dezelfde tekst met elkaar vergelijken in de Naardense Bijbel, de NBG-vertaling van 1951, de nieuwe Bijbelvertaling en wellicht Biebel. De tweede avond wordt besteed aan zelfwerkzaamheid. Ik zal een zogeheten werkvertaling van een passage geven (dat is een strikt letterlijke vertaling, die nog praktisch onleesbaar is) waarop u als deelnemer uw taalgevoel de vrije teugel mag geven in de hoop dat er een begrijpelijke tekst te voorschijn komt. U zult verbaasd staan hoezeer uw vertaling verschilt met die van andere deelnemers! En u zult voorgoed genezen zijn van de gedachte “het staat er zo dus..” als je te maken hebt met een vertaalde Bijbeltekst.

Opgave voor 1 januari 2018 bij: Hinrick Klugkist, klugkist@icloud.com of 06-30078371

 

Poëzie van Wislawa Szymborska, literaire middag

Geleid door Jan Hovy.
Datum: zondagmiddag 21 januari 2018.
Tijd: 15.30 – 17.30 uur.
Plaats: de Paardenstal, Marialaan te Huizinge.

Nadat we ons de afgelopen jaren hebben bezig gehouden met de gedichten van Martinus Nijhoff en T.S. Eliot richten we onze blik deze middag op het werk van de Poolse dichteres Wislawa Szymborska (1923-2012). Zij behoort tot de belangrijkste dichters van haar generatie in Polen en is één van de meest gelezen dichters van deze tijd. In 1996 won ze, volledig onverwacht, de Nobelprijs voor de literatuur. Het Nobelcomité omschreef haar als ‘de Mozart van de poëzie’. Opvallend in haar werk is de tedere kijk op alledaagse dingen. De gedichten zijn speels, verrassend en soms ironisch. Szymborska slaagt er telkens in zich over de meest alledaagse dingen te verwonderen en daarin een nieuw perspectief te openen: nuchter, helder, direct en vaak met humor.

Na een korte algemene introductie nemen we tijdens de literaire middag het gedicht ‘Niets cadeau’ als uitgangspunt. Vandaar trekken we lijnen naar andere gedichten waarin Szymborska het over ‘de ziel’ heeft. Het lichaam en de sterfelijkheid vormen in deze gedichten het contrapunt.

Als er nog tijd is, kunnen we een uitstapje maken naar een gedicht van de Nederlandse dichter C.O. Jellema, waarin dezelfde thematiek speelt. Door onderlinge vergelijking tussen beide dichters kunnen zich verrassende overeenkomsten en verschillen tonen.

Kopieën van de te lezen gedichten worden op de middag rondgedeeld.
Opgave voor 10 januari 2018 bij Grietje Schanssema, geschanssema@hetnet.nl of 0595-552763

 

Angst en vertrouwen (twee middagen)

Data: zondagmiddag 11 en 25 februari 2018.
Tijd: 15.30 – 17.30 uur.
Plaats: de Paardenstal Marialaan te Huizinge.

Op twee zondagmiddagen, 11 en 25 februari 2018, hoopt Andries Visser een introductie te verzorgen en een gesprekskring te leiden over ‘Angst en vertrouwen’.

‘Angst’, Søren Kierkegaard schreef daar – in 1844 – een bijzonder boek over: Het begrip angst. Daarmee was hij zijn tijd ver vooruit. Het zou duren tot 1926 voordat er weer een boek over angst het licht zag (van psychiater Sigmund Freud). In zijn boek schetst Kierkegaard onder andere het verband tussen angst en kwaad en vraagt hij zich af hoe een mens de angst beheersbaar kan krijgen.
Angst, het is een uiterst actueel thema, denk maar aan de enorme angst voor risico’s en de daaruit voortvloeiende veiligheidsmanie die onze tijd kenmerkt. Juist ook het persoonlijke leven van mensen is van angst vervuld, onontkoombaar volgens Kierkegaard, want het heeft met onze menselijke ‘structuur’ te maken. Maar hoe ga je ermee om? En wat betekent in dat verband ‘vertrouwen’, en ‘geloven’?

Deelnemers krijgen een syllabus met enkele tekstgedeelten uit het genoemde boek, waar dan op de middagen over doorgepraat wordt.

Leiding: Andries Visser.

CV
Andries Visser studeerde wiskunde, filosofie en theologie. Hij houdt zich al vele jaren bezig met het werk van Søren Kierkegaard. Hij leerde daarvoor samen met zijn vrouw Lineke Buijs Deens en er zijn inmiddels een tiental werken van Kierkegaard door hen vertaald. Op dit moment werken ze onder andere aan een nieuwe vertaling van Het begrip angst, met daarbij een leesgids.
Samen organiseren Visser en zijn vrouw – al sinds 1998 – studie- en gesprekskringen rond zijn werk. Andries en Lineke wonen tegenwoordig in Usquert, en ook in onze gemeente is hij al geen onbekende meer. Zie eventueel ook www.kierkegaardvandaag.nl

Opgave voor 1 februari 2018 bij: Betty van der Molen, b.elema.zijldijk@gmail.com of 0596-568211, maar per voorkeur bij mail.

 

Film: De Matthäus Missie van Reinbert de Leeuw

Datum: donderdag 8 maart 2018.
Tijd: 19.30 uur.
Plaats: ’t Ol Schoultje, Torenstraat in Huizinge.

Op 8 maart 2018 zal in ’t Ol Schoultje in Huizinge de film ‘De Matthäus Missie van Reinbert de Leeuw’ vertoond worden, over de Matthäus Passion van J.S. Bach. De film toont een selectie van de repetities voor de uitvoering onder leiding van dirigent Reinbert de Leeuw. Deze musicus heeft zich zijn leven lang beziggehouden met nieuwe en experimentele klassieke muziek. Hij heeft nu, aan het eind van zijn leven, zich ‘ontfermd’ over de Matthäus Passion.

Regisseur Cherry Duyns volgt dirigent Reinbert de Leeuw vanaf de eerste repetitiedagen van de Matthäus Passion tot de aangrijpende uitvoering in de Amsterdamse Nieuwe Kerk. Een film over het mysterie van muziek en over de onstuitbare bevlogenheid waarmee Reinbert de Leeuw opgaat in Bachs monumentale werk. Zelf zegt hij erover: “Ik weet zeker dat het stuk anders moet klinken dan ik altijd heb gehoord”.

Opgave voor 1 maart 2018 bij: Liesbeth de Voogd liesdevoogd@gmail.com of 050-3049681. (Max. deelnemers: 30.)

 

Gesprek vanuit de stilte over kunst

Datum: donderdagavond 12 april 2018.
Tijd: 19.30 – 22.00 uur.
Plaats: de Paardenstal, Marialaan te Huizinge.

Vorig jaar probeerden we voor het eerst – na een preek van Just van Es over de Quakers – of wij in Huizinge ook een Gesprek uit de Stilte konden voeren. Dat ging heel goed en het was mooi. We praatten (en zwegen) over vijf gedichten, met als thema ‘Binnen en buiten’.
Miriam Geerts, de kunstenaar die o.a. de mooie witte reliëfs maakte die in het koor van onze kerk hangen, hoorde ervan. En ze vroeg zich af hoe het zou zijn om hetzelfde te doen, maar dan met kunstwerken in plaats van gedichten. Dat gaan we dus proberen, en ieder die dat ook wat lijkt is welkom.

Voor wie er destijds niet bij was wat korte informatie over een Gesprek uit de Stilte:
Het is een manier van met elkaar spreken die zich richt op de gezamenlijke stilte, waarin misschien een reactie ontstaat op wat er te zien is (of te horen of te lezen – het kan over van alles gaan).
Als je iets wilt zeggen sta je op en zegt kort wat je wilt zeggen. Je reageert niet op de vorige spreker, maar spreekt vanuit jezelf. Er is steeds een stilte tussen de sprekers. Je kunt ook de hele avond luisteren en niets zeggen.
Het gaat er om om samen meer zicht te krijgen op de betekenis van wat er wordt getoond (dus in dit geval kunst). Waarbij niemand de boventoon voert.

Miriam kiest de kunstwerken en zal het thema inleiden.
Barbara de Beaufort zal het gesprek leiden.

Opgave voor 1 april 2018 bij: Liesbeth de Voogd liesdevoogd@gmail.com (bij voorkeur) of tel. 050-3049681.

 

De derde helft
(wordt ad hoc georganiseerd)

 De gemeente Huizinge heeft in het kader van het winterwerk sinds enige tijd een gespreksgroep gestart, ‘de derde helft’. Het is de bedoeling dat deze groep af en toe bij elkaar komt om nog eens na te praten over een preek die ons bijzonder heeft geraakt of anderszins tot nadenken stemt.
We hebben de groep de naam gegeven ‘de derde helft’, als verwijzing naar het voetbal: de wedstrijd is gespeeld, het voetbaltenue zit weer in de sporttas, en dan is er nog de nazit achteraf waarin de wedstrijd wordt na beschouwd.
Er zijn inmiddels een paar van deze ‘derde helften’ gehouden, en het waren zeer inspirerende avonden.

Mocht u willen deelnemen aan zo’n derde helft, of een preek voor willen dragen, dan kunt u zich aanmelden bij Gera van der Hoek, graag per mail: gera.vdhoek@tele2.nl.  Uw naam komt dan op de lijst, en als er een derde helft gehouden wordt krijgt u een uitnodiging.
Iedereen kan een preek voordragen die een bespreking verdient. Wel is het zo dat we er niet een wekelijkse club van willen maken…

Dan even wat punten op een rijtje:
*Wanneer je een preek wilt nabespreken, graag vóór maandagavond reageren zodat we de tijd hebben het op korte termijn te organiseren.
*Graag mailen naar Liesbeth de Voogd (liesdevoogd@gmail.com) én Gera van der Hoek (gera.vdhoek@tele2.nl), zodat, mocht één van beiden de mail niet zien, er nog een achtervanger is.
*We organiseren de bespreking in principe alleen als er minimaal 4 deelnemers zijn.
*De preek moet wel digitaal beschikbaar zijn