7 juni Meditatie en Overwegend Muziek

Sinds er geen diensten meer zijn publiceren we wekelijks een Nieuwsbrief, met daarin een meditatie van één van onze voorgangers.

Onder het motto ‘overwegend muziek’ is er elke week op ons YouTube kanaal een filmpje met een Bijbellezing en bijbehorende Huizinger muziek.

Meditatie

De Meditatie van 7 juni mei is van Egbert Smit. Klik hier voor het openen van het document.

Overwegend muziek

Deze week, op de zondag van de Drie-eenheid, de laatste editie.

Als inleidende muziek klinkt ‘Dank, dank nu allen God’, gezang 704.

Just leest daarna uit Genesis 18, het bezoek van de drie mannen aan Abraham bij Mamre.

Het muzikale antwoord komt met orgel, de sopraansax van Jolanda, en gezang 868, ‘Lof zij de Heer’, “met Abrahams kinderen samen”.

Uit Mattheus 28 horen we de ‘uitzending van de leerlingen’.

De Drie-eenheid wordt daarna geïllustreerd met weer orgel en sax: Gezang 302, ‘God in den hoog’ alleen zij eer’.

Als de kaarsen zijn uitgeblazen, blazen we ook ‘Overwegend muziek’ uit met Air-o-sol van Bach e.a.

Klik hier voor de link naar de video

Klik hier voor de link naar het YouTube kanaal.

31 mei Meditatie en Overwegend Muziek

Sinds er geen diensten meer zijn publiceren we wekelijks een Nieuwsbrief, met daarin een meditatie van één van onze voorgangers.

Onder het motto ‘overwegend muziek’ is er elke week op ons YouTube kanaal een filmpje met een Bijbellezing en bijbehorende Huizinger muziek.

Meditatie

De Meditatie van 31 mei is van Caroline Lemmens. Klik hier voor het openen van het document.

Overwegend muziek

Deze week, met Pinksteren, begint Gera van der Hoek met een gebed om de Geest, een vertaling van Ton Lathouwers van Veni, sancte Spiritus.

Egbert Smit leest uit Johannes 14, gevolgd door een orgelimprovisatie over gezang 1009, ‘O lieve Heer, geef vrede’.

Uiteraard klinkt Handelingen 2, gelezen en gezongen. De tekst wordt onderbroken door orgelspel over gezang 678, alle negen coupletten, gebaseerd op Joël 2.

Geest van hierboven (gezang 675) vormt de afsluiting: een inleidende koraalzetting met tot slot ‘In dir ist Freude’ (BWV 615) van Johann Sebastian Bach. 

Klik hier voor de link naar de video

Klik hier voor de link naar het YouTube kanaal.

24 mei Meditatie en Overwegend Muziek

Sinds er geen diensten meer zijn publiceren we wekelijks een Nieuwsbrief, met daarin een meditatie van één van onze voorgangers.

Onder het motto ‘overwegend muziek’ is er elke week op ons YouTube kanaal een filmpje met een Bijbellezing en bijbehorende Huizinger muziek.

Meditatie

De Meditatie van 24 mei is van Barbara de Beaufort. Klik hier voor het openen van het document.

Overwegend muziek

Deze week, op Wezenzondag, leest Jolanda Tuma uit Genesis 7 en 8 het verhaal van de zondvloed.

Als inleidende muziek klinkt de Cantilena voor orgel, van Joseph

Rheinberger, met de uitkomende stem door sopraansax.

De lezing wordt onderbroken door een aantal bewerkingen van het lied ‘O eeuwige Vader, sterk in macht’, een gebed voor hen

die zijn in nood op zee.

Gezang 657, ‘Zolang wij ademhalen’, vormt de afsluiting van deze ´Overwegend muziek´. In beide liedbewerkingen zijn een aantal variaties met sopraansax opgenomen uit twee Huizinger cantates: Jona (2017) en de Oogstcantate (2016).

Klik hier voor de link naar de video

Klik hier voor de link naar het YouTube kanaal.

17 mei Meditatie en Overwegend Muziek

Sinds er geen diensten meer zijn publiceren we wekelijks een Nieuwsbrief, met daarin een meditatie van één van onze voorgangers.

Onder het motto ‘overwegend muziek’ is er elke week op ons YouTube kanaal een filmpje met een Bijbellezing en bijbehorende Huizinger muziek.

Meditatie

De Meditatie van 17 mei is van Lieneke Buijs. Klik hier voor het openen van het document.

Overwegend muziek

Zondag 17 mei leest Mannie Hovenkamp Psalm 23. In het Nederlands en het Gronings. Tussen de beide gelezen versies klinkt de tekst uit de Naardense Bijbel, getoonzet en gezongen door Gera van der Hoek. Op het Van Vulpen orgel wordt geïmproviseerd over de berijmde Psalm. Het lied ‘d’Almachtige is mijn herder en geleide’, gespeeld op het Van Dam orgel, sluit deze ‘Overwegend muziek’ af.

Klik hier voor de link naar de video

Klik hier voor de link naar het YouTube kanaal.

10 mei Meditatie en Overwegend muziek

Sinds er geen diensten meer zijn publiceren we wekelijks een Nieuwsbrief, met daarin een meditatie van één van onze voorgangers.

Onder het motto ‘overwegend muziek’ is er elke week op ons YouTube kanaal een filmpje met een Bijbellezing en bijbehorende Huizinger muziek.

Meditatie

De Meditatie van 10 mei is van Just van Es. Klik hier voor het openen van het document.

Overwegend muziek

Op deze zondag leest Barbara over de verschijning van Jezus, na zijn opstanding, aan Petrus (Johannes 21). Het verhaal wordt onderbroken door een improvisatie over gezang 649, (O Heer, blijf toch niet vragen) en omlijst door een partita van Johan Gottfried Walther over ‘Jesu meine Freude’. 

Klik hier voor de link naar het YouTube kanaal.

Klik hier voor de link naar de video

Klik hier voor de link naar het YouTube kanaal.

3 mei Meditatie en Overwegend muziek

Sinds er geen diensten meer zijn publiceren we wekelijks een Nieuwsbrief, met daarin een meditatie van één van onze voorgangers.

Onder het motto ‘overwegend muziek’ is er elke week op ons YouTube kanaal een filmpje met een Bijbellezing en bijbehorende Huizinger muziek.

Meditatie

De Meditatie van 3 mei is van Mannie Hovenkamp. Klik hier voor het openen van het document.

Overwegend muziek

Op deze zondag, aan het begin van de week van 4 en 5 mei, leest Anne Timmer uit Galaten 5 ‘Leven door de Geest’. De lezing wordt ingeleid door een aantal bewerkingen van het lied ‘Wie maar de goede God laat zorgen’, dat in ons oude liedboek staat als gezang nummer 429, maar in de nieuwe bundel een plaats werd ontzegd.

Na de lezing klinkt een duet tussen Gera en de sopraansax van Jolanda in een gedeelte uit het Huizinger Requiem (De Beaufort/Steketee). Deze ‘Overwegend muziek’ wordt afgesloten met nog een bewerking en een zetting, beide van Johann Sebastian Bach, van ‘Wer nur den lieben Gott lässt walten’.

Klik hier voor de link naar de video

Klik hier voor de link naar het YouTube kanaal.

25 april Meditatie en Overwegend muziek

Sinds er geen diensten meer zijn publiceren we wekelijks een Nieuwsbrief, met daarin een meditatie van één van onze voorgangers.

Onder het motto ‘overwegend muziek’ is er elke week op ons YouTube kanaal een filmpje met een Bijbellezing en bijbehorende Huizinger muziek.

Meditatie

De Meditatie van 25 april is van Jolanda Tuma. Klik hier voor het openen van het document.

Overwegend muziek

Deze week wordt door Caroline Lemmens het verhaal van de ongelovige Thomas gelezen. Het wordt omlijst met een aantal variaties (op het koororgel) over ‘Het lied van Thomas’, een tekst van Johan Meijer op de melodie van Psalm 132, en een improvisatie (op het Van Dam orgel) over gezang 620.

Daaraan voorafgaand klinkt, in het kader van de naderende Koningsdag, Psalm 72, gespeeld en gelezen: Geef Heer de koning uwe rechten.

Klik hier voor het openen van de video.

Klik hier voor het openen van het Youtube kanaal.

18 april Meditatie en Overwegend muziek

Sinds er geen diensten meer zijn publiceren we wekelijks een Nieuwsbrief, met daarin een meditatie van één van onze voorgangers.

Vanaf 18 april is er ook onder het motto ‘overwegend muziek’ elke week op ons YouTube kanaal een filmpje met een Bijbellezing en bijbehorende Huizinger muziek.

Meditatie

De Meditatie van 18 april is van Andries Visser. Klik hier voor het openen van het document.

Overwegend muziek

Deze week leest Just van Es het verhaal van de Emmaüsgangers. Het wordt ingeleid met een improvisatie door Kees Steketee op het koororgel over ‘Gij volgt ons uit Jeruzalem’, gezang 72 uit het oude Liedboek. In het nieuwe boek staat het lied onder nummer 255 met een andere melodie.

Na de lezing klinkt ‘Ach, bleib bei uns, Herr Jesu Christ’, een liedbewerking van Johann Sebastian Bach uit cantate BWV 6  (Bleib bei uns, denn es will Abend wirden), gezongen door Gera van der Hoek. De bewerking wordt in- en uitgeleid door Bachs eigen koraalzetting.

Klik hier voor de link naar de video.

Klik hier voor de link naar het YouTube kanaal.

11 april Meditatie

Sinds er geen diensten meer zijn publiceren we wekelijks een Nieuwsbrief, met daarin een meditatie van één van onze voorgangers.

De Meditatie van 11 april is van Anja Diesemer. Klik hier voor het openen van het document.

4 april Meditatie

Sinds er geen diensten meer zijn publiceren we wekelijks een Nieuwsbrief, met daarin een meditatie van één van onze voorgangers.

De Meditatie van 4 april is van Egbert Smit. Klik hier voor het openen van het document.