Veul Hail en Zegen

Wonder van vrede

Niet om een wonder
uit vreemde verte

niet om een engel
de aarde hoog te boven

niet om een kind
vanuit de hemel neergedaald
bidden wij –  maar

om engelen van mensen
dagelijks om ons heen

om het wonder van vrede
voor hier en overal

Peer Verhoeven

 

Kaarsenkroonluchter

In het koor van de kerk hangt sinds kort een koperen 18-armige kaarsen-kroonluchter. In onze zoektocht naar een passend exemplaar kwam Jan Smid op Marktplaats een kleinere variant tegen. Ik ging toch even kijken en juist op dat moment kwam er een advertentie binnen van een grote kandelaar, van het model dat we in ons hoofd hadden om nieuw aan te schaffen.

Gelukkig kon ik die meteen reserveren. In overleg met Frank, Jan Willem en Reint besloten we in principe tot aankoop. De kroon hing in Heemstede en ik heb mijn aldaar wonende broer op onderzoek gestuurd. Van de vraagprijs van € 1.250,– (ongeveer een kwart van de nieuwprijs) kon nog honderd euro af toen ik zei dat de kroon voor onze kerk bestemd was. Half december heb ik hem in Heemstede opgehaald.

Voor de ophanging heeft Reint boven het gewelf een dubbele staalkabel rond een balk geslagen. Jan Olthof en een collega van Monumentenwacht hebben heel voorzichtig een gat geboord in het gewelf, dat ter plaatse van een dikke betonlaag is voorzien. Er zat even een harde kiezelsteen in de weg, maar die kon van bovenaf worden uitgeschakeld. Daarna konden de beide ophang-ogen worden bevestigd.

In de kerstnacht straalde hij voor het eerst.

Gedachteniszondag 26 november 2017

Zeven maal om de aarde gaan,

als het zou moeten op handen en voeten;

zevenmaal om die éne te groeten

die daar lachend te wachten zou staan.

Zeven maal om de aarde gaan.

 

 

 

 

Zeven maal over de zeeën te gaan,

schraal in de kleren, wat zou het mij deren,

kon uit de dood ik die éne doen keren.

Zeven maal over de zeeën te gaan –

zeven maal, om met zijn tweeën te staan.

 

 

Zo zegt de dichteres Ida Gerhardt het.

En wie herkent het niet, dit verlangen.

Om die ene die je verloren bent,

die je soms zo mist,

nog éen keer terug te zien.

Even wat zeggen tegen elkaar,

even aanraken,

even de dood ongedaan maken.

Mooie uitvoering Jona cantate

Bij tijden opwindend, soms ontroerend en gewoon erg mooi. Zondagmiddag 12 november werd tijdens een druk bezochte cantatedienst de Jona cantate uitgevoerd door de Johannes de Dopercantorij onder leiding van Kees Steketee. Solozang was er van Gera van der Hoek en Jan Smit en Jolanda Tuma blies op de saxofoon. Just van Es ging voor in deze cantatedienst. De cantate werd geschreven door Barbara de Beaufort en Kees Steketee componeerde de muziek.

De hele dienst is te beluisteren op ons Youtubekanaal.

Actie De Open Hof 19 november t/m 31 december

Net als voorgaande jaren kunt u ook nu weer handschoenen en sokken doneren voor mensen, die gebruik maken van De Open Hof in Groningen. Dit zijn vooral dak- en thuislozen, drugsgebruikers en alcohol- en andere verslaafden.  Zij kunnen daar dagelijks terecht voor een maaltijd, een kop koffie en als men dat wil een luisterend oor. Onze praktische en financiële bijdragen zijn van harte welkom. De actie loopt van 19 november t/m 31 december.

Expositie van Mirjam Geerts op Ewsum

Van 10 september tot 29 oktober is er op Borg Ewsum, in het Koetshuis, in Middelstum een expositie van Mirjam Geerts en haar Stedumse dorpsgenoten Janna Bathoorn en Jan Alwin de Jong (beiden fotografie).

Het is een afwisselende tentoonstelling met nieuw werk, gemaakt in serie en in nauw overleg. De series hebben als thema: een blik op de wereld; dichtbij, iets verder weg en nog iets verder weg.

Dichtbij ken je het vaak goed, of is dat een misverstand? Jan Alwin verdwaalt in het eigen Stedumer bos. Miriam kijkt elke kilometer haar ogen uit al fietsend van Stedum naar haar werk in Groningen. Janna zoekt vreemde mensen en landen op die toch weer heel herkenbaar blijken.

Miriam Geerts (Hengelo 1965, ook docent kunst) werkt met vulpen, schaar en naald en uiteenlopende materialen, vaak papier en textiel: mixed media. Jan Alwin de Jong (Apeldoorn 1973, website-ontwikkelaar en vormgever) ontwikkelt ook graag foto’s in de donkere kamer en werkt met antieke camera: old school. Janna Bathoorn (Groningen 1976, ook grafisch vormgever) aanschouwt graag en werkt documentair: fly on the wall.

Verbetering verlichting en kerkpad

De verlichting in de kerk zal verbeterd en verfraaid worden. Maar ook de buitenverlichting wordt aangepakt, wat weer een goede gelegenheid is om het kerkpad opnieuw te leggen. Een extra laag puin eronder moet ervoor zorgen dat de mollen niet(s) meer kunnen mollen. De werkzaamheden aan het kerkpad zijn begonnen op 13 en 14 oktober en zullen een week later worden afgerond.

 

Programma Winteractiviteiten

Op 5 oktober is het programma Winteractiviteiten van start gegaan met een avond over ouder worden. En het zal weer voorjaar zijn als op 12 april de reeks in het kader van ‘vorming-en toerusting’ wordt afgesloten met een bijeenkomst onder de titel ‘Gesprek vanuit de stilte over kunst’. Alle activiteiten staan, met een toelichting, aangekondigd onder het kopje ‘Agenda’.

 

 

Pelgrimroutes Groningen

Eind april is de website van pelgrimroutes door het Groninger land geopend door de Commissaris van de Koning, René Paas. In totaal 2300 km aan wandelroutes langs kerken, kloosters, borgen en tuinen. Langs de kust en door de natuur. Met aandacht voor bezinning en spiritualiteit. http://www.spig.nl