Het preekrooster 2020 vindt u onder de volgende link. Vanwege de coronacrisis zijn echter de kerkdiensten tenminste tot en met mei 2020 afgelast.

Preekrooster (juni)