Adres kerk:
Torenstraat 15, 9992 TZ Huizinge

Scriba:
Liesbeth de Voogd, Onderwierum 7, 9959 TA Onderdendam, tel. 050 – 304 96 81
E-mail: scribaat@kerkhuizinge.nl

Bankrekening Kerkvoogdij: NL76 RABO 0342 2596 95

Bankrekening Diaconie: NL69 SNSB 0948 9301 28

Website:
Voor het aanleveren van inhoud of voor aan- of opmerkingen kunt u mailen naar: website.kerkhuizinge@gmail.com