Adres kerk:
Torenstraat 15, 9992 TZ Huizinge

Scriba:
Roelie van Leeuwen-Brian
Hoofdweg 25, 9992 TS  Huizinge, tel. 0595-551857
E-mail: scribaat@kerkhuizinge.nl

 

Bankrekening Kerkvoogdij: NL76 RABO 0342259695

Bankrekening Diaconie: NL14 TRIO 0379521113

Website:
Voor het aanleveren van inhoud of voor aan- of opmerkingen kunt u mailen naar: website.kerkhuizinge@gmail.com