Niet alleen tijdens de zondagse vieringen ontmoeten we elkaar, maar zeker ook in de activiteiten daarbuiten. Tijdens de bijeenkomsten van Vorming & Toerusting, de gemeenteavonden of bijvoorbeeld het jaarlijkse uitstapje van vrouwen. Maar natuurlijk ook in pastoraat en in kerkenraad en diaconie. En er is bijzondere aandacht voor het individuele gemeente/gastlid, in ‘lief en leed’ situaties.