De diaconie coördineert de bezoekgroep.
Uitvoering geven aan “omzien naar elkaar” is één van de belangrijkste taken van de diaconie. Dit gebeurt op lokaal niveau door bezoekjes, telefoontjes of kaarten aan gemeenteleden en andere betrokkenen van de Johannes de Dopergemeente.

Dankzij de giften die de diaconie krijgt, ondersteunt zij lokale en internationale doelen. De diaconie informeert de gemeente via de Nieuwsbrief, het themaboekje en de orde van dienst over de gekozen doelen; in de Nieuwsbrief worden maandelijks de opbrengsten en uitgaven vermeld en ook de bijdragen die gegeven worden aan het Rode Kruis of andere organisaties die wereldwijd hulp bieden bij grote rampen.

De diakenen verlenen elke eerste zondag van de maand hun medewerking aan het Delen van Brood en Wijn.

Diakenen:

Gerrie Kapper en Betty van der Molen.

Bankrekening:

Het bankrekeningnummer van de diaconie van de Johannes de Dopergemeente is NL14 TRIO 0379 5211 13.