De diaconie heeft zowel  lokale en regionale doelen als doelen die gekozen zijn via Kerk in Actie.  Er is ook ondersteuning voor twee projecten – Vajra en Edukans – waarbij een (familielid van één) van onze leden betrokken is. De doelen worden jaarlijks gekozen en gecommuniceerd met de gemeente via de Nieuwsbrief, het themaboekje en de orde van dienst.
Ook de gemeente zet zich in door voedsel in te zamelen voor de Voedselbank en zorgt voor veel warme mutsen, sjaals en sokken voor de bezoekers van de Open Hof.

Oefenen in geven, daar is de diaconie mee bezig. Via de wekelijkse collecte denken we aan de ander en blijven we het normaal vinden om iets voor een ander over te hebben.  De Johannes de Doperkerk is een kleine gemeente, maar toch kan onze bijdrage net het verschil maken.

Diaconie
Betty van der Molen, W. J. Dethmersweg 5, 9994 PC Toornwerd,                   tel. 0595 – 85 52 53
Gerrie Kapper, Wirdumerweg 55, 9919 HC Loppersum, tel. 0596-551913

Bankrekening
Het bankrekeningnummer van de diaconie van de Johannes de Dopergemeente te Huizinge is NL14TRIO0379521113.