Een team van negen voorgangers en twee organisten verzorgt de wekelijkse kerkdiensten.  Zij stellen zich hieronder graag voor.

Barbara de Beaufort

Sinds 2009 ben ik (geboren op Texel in 1958) naast voorganger ook pastoraal werker in de Johannes de Dopergemeente.  De mooiste baan op de mooiste plek die ik me kan voorstellen.
Ik ben opgeleid als beeldend kunstenaar en theoloog. Voor mij zijn kunst en religie verwante gebieden, in beide wordt betekenis gezocht en vorm gegeven, steeds opnieuw, altijd voorlopig.
In Huizinge is er ruimte voor creativiteit en schoonheid en dat ervaar ik als een weldaad.
Samen met mijn man Just van Es woon ik een eindje buiten Zandeweer, midden op het land. Ook dat is een bron van inspiratie.
Naast mijn werk in Huizinge heb ik een kleine praktijk voor het begeleiden van mensen, en ik schrijf teksten voor een tijdschrift. Voor Huizinge schrijf ik graag liederen en cantates.

 

Anja Diesemer

Per 1 januari 2011 ging ik met emeritaat. Lange jaren was ik werkzaam geweest in de kerk. Eerst als ziekenhuispredikant in het Academisch Ziekenhuis Groningen (tegenwoordig UMCG), later als studentenpredikant, ook in Groningen.
Als je dan voorganger-af bent, sta je voor een nieuwe opgave: kerkganger worden! Maar waar vind je je geestelijk thuis?
Voor mij werd dat Huizinge. Wat ben ik blij en ook dankbaar, dat ik in deze gemeente ben terecht gekomen. Het voelde als thuiskomen:  déze mensen, deze kerk, deze diensten, deze muziek…
Al gauw merkte ik, dat ik niet alleen wilde consumeren, maar ook op mijn eigen manier een kleine bijdrage wilde leveren aan het gemeente-zijn. Vandaar dat jullie me af en toe de kansel zien beklimmen.

 

Just van Es

Het is een groot genoegen om als gemeentelid met een theologische achtergrond  mee te draaien in de groep van voorgangers.
De Bijbelse teksten, vooral de verhalen, zijn voor mij een blijvende bron van inspiratie. Ze blijken een goede basis voor mijn gesprek met andere vormen van spiritualiteit, zoals Zen en het Taoïsme, maar ook met andere al of niet zich godsdienstig noemende levensbeschouwingen.
In Huizinge vind ik niet alleen een goede plek voor open en vrij denken en beleven, maar ook een gemeenschap die me gastvrij opnam en waarmee ik me verbonden voel.
De muziek in en rond de diensten is zoveel meer dan ´begeleiding´. Zolang mijn stem het nog een beetje doet, zing ik graag mee in de cantorij.
Just van Es is tevens als consulent verbonden aan onze gemeente.

 

Mannie Hovenkamp

Eind jaren zeventig was ik op zoek naar ‘een kerk die bij mij past’. Dat zoeken kwam voort uit de vraag: ‘wat geloof ik eigenlijk’? En ook: ‘wat wil ik aan mijn kinderen doorgeven’?
Veel vanzelfsprekendheden waren gesneuveld.  In 1977 ben ik daarom de catechetenopleiding van de Nederlandsè Hervormde Kerk gaan volgen. Mijn interesse voor de theologie was gewekt. Het duurde tot 1997 voor ik de kans kreeg om HBO-theologie te gaan studeren. In 1979 bezocht ik voor de eerste keer een kerkdienst in Huizinge. En ging er nooit meer weg. Naast kerkganger werd ik ook voorganger. Van beide geniet ik zeer.
Twee jaar geleden ben ik mij gaan verdiepen in bibliodrama. In elke dienst en tijdens bibliodrama ervaar ik hoe de oude verhalen in de bijbel iets te zeggen hebben in mijn leven, hier en nu.

Carolien Lemmens

Al dertig jaar ben ik gemeentelid van deze kerk. Ik ben hier gedoopt, heb belijdenis gedaan, mijn twee jongste zoons ten doop gehouden en ben er getrouwd met Egbert. Bovendien was ik diaken.
In 2016 ben ik opgenomen in de groep voorgangers. Ik hoop in de zomer van 2017 mijn Master Theologie af te ronden. Mijn specialisatie is de vroege Islam en de contacten, die de volgelingen van Mohammed hadden met de christenen en de joden in de regio.
De kost verdien ik als begeleider van mensen met een verstandelijke handicap bij stichting De Zijlen in Middelstum.
De Johannes de Doperkerk is een belangrijke plaats voor mij. Ik vind er inspiratie, troost en steun en ik krijg de gelegenheid om uit te delen van wat ik te bieden heb.

Egbert Smit

Er is gaandeweg veel verschoven in mijn leven:  van het midden van het land naar het Noorden, van katholiek naar protestant, van de natuurkunde naar de theologie, van onderzoeker op een laboratorium naar pastoraal werker in twee gemeenten. En van uitsluitend consument van geestelijk voedsel naar lid van de ‘bende’ (van voorgangers red.)
Die bende, dat is een zegen voor zowel de gemeente Huizinge als voor mijzelf. Dankzij de toewijding van de bendeleden zijn wij verzekerd van een eredienst in Huizinge, dankzij de gesprekken binnen de bende over thema’s en liturgie vind ik telkens weer inspiratie en motivatie. Ik ben er trots op dat ik aan het gemeenteleven bij kan dragen.

 

Jolanda Tuma

Ik ben moeder, echtgenote, freelance pastor, voel me bioloog en speel graag saxofoon. Natuur, spiritualiteit en muziek zijn dan ook de drie pijlers waarop ik balanceer en waartussen ik me graag beweeg.
Sinds een aantal jaren ben ik  betrokken bij de Johannes de Dopergemeente . Daarnaast ben ik als freelance pastor en geestelijk verzorger werkzaam in enkele Groningse dorpen. Hiervoor heb ik een eigen onderneminkje met de naam De Wiede Blik (www.dewiedeblik.nl).
‘Zwerver tussen hemel en aarde’ is de titel van een boekje waarin ik mij herken. Ik hou van de vrijheid van het zwerven, de schoonheid van de aarde en het vermoeden van het hemelse. Als zwerver tussen hemel en aarde probeer ik zo nu en dan op mijn eigen wijze een bescheiden bijdrage te leveren aan de weg die we als Johannes de Dopergemeente gaan.

Andries Visser

Na de wiskunde en de filosofie raakte ik, met Lineke, geboeid door de theologie. Een aantal jaren predikantschap volgden, maar de kerk ervoer ik in die dagen als een nogal onbeweeglijk instituut. Ik keerde terug naar mijn oude stiel: het lesgeven, en dat met veel plezier.

In mijn zoektocht naar menselijkheid kwam ik nog iets anders, liever gezegd, iemand anders tegen: Søren Kierkegaard. Ook die liefde is gebleven, juist omdat hij zo’n scherp oog heeft voor het menselijke en het innerlijke leven.

Na een lange periode van buitenkerkelijk geloven, en na jaren met Lineke bij de Doopsgezinden, kwam ik (via onze verhuizing naar Usquert) zes jaar geleden in de gemeente van Huizinge terecht. En daar ben ik gebleven. Daar wil ik ook mede mijn schouders onder zetten.

O ja, ik houd van hout bewerken en timmeren, van studeren, van mensen en, nog steeds, van lesgeven. Verder van zingen en van mooie muziek, en van heel veel dingen meer.

Lineke Buijs

Binnen de kerk of erbuiten, op een of andere manier is ‘bijbel’ een rode draad in mijn leven. Aan mijn studie theologie begon ik vooral vanwege de mogelijkheid Hebreeuws te leren. Daar heb ik me dan ook nog jaren op toegelegd, wat resulteerde in een eigen bijbelvertaalproject.

In de loop der tijd kwam daar nog iets bij wat me boeide: de boeken van de Deense denker en schrijver Søren Kierkegaard. Dat leidde ertoe Deens te leren om er beter toegang toe te krijgen, en ze uiteindelijk ook te kunnen vertalen.

Twee bronnen zijn dat voor mij geworden waar ik uit put, bronnen die mij wezenlijk iets te bieden hebben als het om de praktijk van het dagelijkse leven gaat. Met alles erop en eraan.

Van de dingen waar ik zelf mijn hart aan ophaal wil ik graag wat delen, ook in de gemeente in Huizinge. Daar heb ik een veelkleurige kring van mensen gevonden, waar ik me welkom voel.

Na mijn vijftigste deed ik de kerkelijke opleiding aan het Doopsgezind Seminarie, waarna ik gedurende zes jaar predikant was in een tweetal Doopsgezinde gemeenten.

 

Organisten

Kees Steketee

Al vanaf mijn tienerjaren ben ik organist. Eerst in verschillende kerken in Zeeland, vanaf 1973 in Middelstum, later in Huizinge en Delfzijl. Ik studeerde orgel en koordirectie, op latere leeftijd ook theologie.
Sinds 2011 ben ik cantor-organist van de Johannes de Dopergemeente. Naast het spelen en dirigeren houd ik me ook bezig met het schrijven en arrangeren van muziek. Zo zijn er in de loop der jaren liedbewerkingen, muziek op Bijbelteksten en, op teksten van Barbara, verschillende cantates, ontstaan.
Musiceren in Huizinge voelt goed. Nooit eerder had ik zo het gevoel mijn muzikale ei kwijt te kunnen.

Zie ook www.keessteketee.nl

 

 

 

Jan Smid

Ik ben Jan Smid; getrouwd met Hilda en vader van Victor en Elise.
Muziek is mijn passie. Orgelspelen is mijn grote hobby en daarnaast zing ik graag. Johan van Meurs (organist van de Der Aa-kerk in Groningen) heeft ervoor gezorgd dat ik organist geworden ben; indertijd in de Petrus & Pauluskerk van Usquert.
Nu ben ik organist in diverse kerken op het Hoogeland en zo ook in de Johannes de Doperkerk van Huizinge. Tevens zing ik daar in de cantorij.
Ik speel en zing niet alleen graag in de Johannes de Doperkerk; ik ben en voel mij verbonden met deze protestantse gemeente.