Eerlijk ?

Ooit, ik weet dat nog, hoewel ik er persoonlijk geen last van had, was het hoogste belastingtarief 72%. Van elke gulden die je boven een bepaald inkomen verdiende ging 72 cent naar het rijk. Dat had te maken met de sterkste schouders die de zwaarste lasten moeten dragen. Als je zóveel verdiende kon je wel een beetje, wat zeg ik, behoorlijk meer bijdragen dan Jan met de Pet aan de kosten van de samenleving. Tegenwoordig is het maximumtarief 49,5 %. En het is ook zonder die wetenschap duidelijk dat de verschillen tussen arm en rijk alleen maar groter worden. Daar komt nog bij dat vermogen nauwelijks belast wordt, en dus de rijken onder ons alleen maar rijker worden.

Wij hebben op ons huis zonnepanelen liggen. Zelf betaald, zonder subsidie. Die leveren meer kilowatts op dan we gebruiken, en onze energieleverancier betaalt graag wat terug voor die stroom. Die kunnen zij weer doorverkopen op momenten dat er weinig zon is. Aan ons, ’s winters, of aan mensen zonder panelen. Ik vind dat een logisch systeem. Maar een installateur vertelde me dat het elektriciteitsnet niet bedoeld is om stroom de andere kant op te sturen, en dat dat best ingewikkeld is voor energiebedrijven. En daar maken ze kosten voor. Volgens mij betalen ze daarom ook niet het volle pond voor de teruggeleverde energie. Een soort tweedehands tarief.

Ik snap eerlijk gezegd sowieso niet veel van het systeem van energiebedrijven en het energieplafond. Energie was vroeger een overheidstaak. In Zeeland had je de PEZEM, in Groningen het EGD. Nu zijn er bedrijven die er schatrijk van worden en dankzij het energieplafond betaalt de overheid, uiteindelijk wij zelf dus, daar flink aan mee.

De salderingsregeling van de zonnepanelen gaat verdwijnen als de regering zijn zin krijgt. De oppositie, inclusief PvdA en de groenen van links, is daar op tegen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook niet snap. Het heet dat mensen zonder zonnepanelen nu meebetalen aan de kosten die energiebedrijven maken voor de kilowatts die ze teruggeleverd krijgen. En dat zou dan niet eerlijk zijn. Men heeft het er zelfs over dat zonnepaneleneigenaars door de salderingsregeling onterecht subsidie krijgen.
Nou heb ik de (meestal tegenvallende) inruilprijs voor mijn auto nog nooit als subsidie beschouwd, en ik heb ook niet het gevoel dat ik, wandelend door de supermarkt iets of iemand subsidieer. Ik betaal gewoon de spullen in mijn karretje…
En over dat meebetalen gesproken: ikzelf heb nooit serieus gevoetbald. Als kind wel op een braakliggend stuk grond achter het huis. Maar als burger betaal ik ook gewoon mee aan de subsidie voor het onderhoud van het voetbalveld. En het zwembad niet te vergeten. En ik denk dat niet-autorijders ook bijdragen aan wegenonderhoud. En de accijns op mijn sigaren wordt heus niet gebruikt om mijn roken te faciliteren!

Mijn oude schoonmoeder vond het niet terecht dat zij meebetaalde aan de kinderbijslag die wij als jonge ouders kregen, terwijl ik, dankzij de belasting die ik betaalde, de huursubsidie die zij kreeg mede financierde. Ik draag graag bij voor het voetbalveld, het zwembad, en probleemloos pin ik de accijns op mijn sigaren en de benzine, en als ik ons overschot aan stroom gratis moet inleveren doe ik dat. Ik ga heus niet de barricaden op. Maar het gaat me wel erg ver om dat salderen subsidie te noemen. En oneerlijk is het volgens mij al helemaal niet.

Ons denivellerende belastingsysteem is dat wél!

Kees Steketee