Loftrompetten

Een terugblik op de afgelopen periode waarin we geen fysieke kerkdiensten konden houden.

Beste gemeenteleden en allen die zich met ons verbonden voelen,

We zijn blij dat er steeds minder Covid-19-besmettingen zijn en dat de opnames op de IC’s en verpleegafdelingen van het ziekenhuis aan het afnemen zijn.

Daardoor en omdat al velen van ons zijn gevaccineerd, is het gelukkig weer mogelijk om kerkdiensten met 30 bezoekers te houden. Het ziet ernaar uit dat we dat aantal binnenkort los kunnen laten en dat we zelfs weer voorzichtig kunnen beginnen met zingen. Stapje voor stapje zien we uit naar ‘normaal’, alhoewel we nog niet weten hoe dat precies zal zijn. De tijd zal het leren nietwaar?

We zijn in ieder geval ontzettend blij met de situatie zoals die nu is, maar kijken zeker met dankbaarheid terug op de lockdown-periode, die achter ons ligt, op hoe er met inzet van velen mooie diensten zijn gemaakt die op zondagochtend op ons YouTube-kanaal, te beluisteren waren.

Toen we eind november 2020 plotseling weer moesten stoppen met de kerkdiensten met bezoekers, waren de diensten voor december al in voorbereiding. Hoe het zo gekomen is weet ik niet meer, maar we zijn toen de diensten gaan opnemen op de zaterdagochtenden zodat ze op zondagochtend om 9.30 uur beluisterd konden worden. Dat bleek een goed concept, de routine ging steeds beter en ook de uitvoering werd steeds professioneler.

Graag wil ik namens de kerkenraad grote waardering en heel veel dank uitspreken naar iedereen die heeft meegewerkt om deze diensten mogelijk te maken.

Alle voorgangers die bereid waren om op zaterdagochtend naar de kerk te komen, de kerkenraadsleden die bij toerbeurt hun functie vervulden, Reint voor het verwarmen van de kerk, Martje en Roely voor de mooie boeketten bloemen, uiteraard de organisten Kees en Jan, de begeleiding op saxofoon door Jolanda en het maken van de opnames door Hinrick.

Zonder ook maar iemand iets te kort te willen doen wil ik Kees, Jolanda en Hinrick in het bijzonder bedanken.

Hinrick die de opnames maakte en monteerde, hetgeen meerdere uren per dienst in beslag nam. Geweldig dat je dat deed en doet Hinrick, want het gaat immers gewoon door. Petje af.

Veel bewondering voor jou, Kees. Ondanks de moeilijke en zware tijd voor, tijdens en na de operatie van Gera speelde je het telkens weer klaar om prachtige muzikale omlijstingen voor de diensten te maken. Zo mooi met de vele keren dat Jolanda meespeelde op saxofoon. Geweldig van jou Jolanda, heel veel dank ook voor jouw inzet.

Nu gaan we vol goede moed nieuwe tijden tegemoet, waarin we al in de vorm van medewerking van enkele cantorijleden, een mooie Pinksterdienst vierden. Zo fijn, Gera, dat je daar alweer aan mee kon doen en dat je zelfs al solo hebt meegewerkt in de een na laatste online kerkdienst.

Gaandeweg hopen we de draad weer op te pakken.

Houd moed!

Met een hartelijk groet namens de kerkenraad,

Grietje Schanssema-Ritsema