Bezoek kerkdienst en corona protocol

In de vorige nieuwsbrief heeft de kerkenraad het al benoemd om, als het kan, de diensten op te gaan starten op 1e Pinksterdag. Welnu: de kerkenraad durft het aan om met ingang van zondag 23 mei, op 1e Pinksterdag, weer te beginnen met kerkdiensten met bezoekers!

Omdat al het grootste deel van onze gemeenteleden de eerste vaccinatie heeft gehad, achten wij het verantwoord met inachtneming van alle maatregelen weer te starten. Maar er mag nog niet gezongen worden. Daarom is het natuurlijk des te mooier dat een groepje zangers uit de cantorij meewerkt aan de dienst op 1e Pinksterdag. We hopen dat er gauw meer mogelijk is in de diensten en dat dan de gehele cantorij weer kan repeteren en als vanouds in haar geheel kan meewerken aan de diensten.

Net als in de afgelopen periode het geval was, wordt het begin en einde van de dienst met beeld uitgezonden op YouTube, zodat mensen thuis de bemoediging en de zegen niet alleen horen maar ook zien.

Voorlopig krijgt u de orde van dienst ook per mail toegestuurd, omdat we de diensten nog niet met iedereen tegelijk kunnen bezoeken. Er geldt nog steeds een maximum van 30 personen en 1,5 meter afstand.

Het koffiedrinken na afloop van de dienst is nog niet aan de orde. We hopen op uw begrip hiervoor.

Om ons geheugen wat op te frissen volgt hieronder nog maar eens het protocol:

Corona-protocol kerkdiensten Huizinge per mei 2021

(een combinatie van overheidsregels en PKN-richtlijnen)

Uitgangspunten:

•            Er geldt een maximaal aantal personen van 30;

•            tussen de kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden;

•            huisgenoten mogen naast elkaar zitten;

•            vooralsnog is er nog geen mogelijkheid voor het delen van brood & wijn;

•            gemeentezang is nog niet mogelijk; wel mogen er een aantal voorzangers (enkele leden van de cantorij) het zingen verzorgen;

•            de organist overlegt met de voorganger over de te spelen muziek/liederen;

•            er zijn geen collectes, ook geen schaalcollectes;

•            de opzet van de liturgie is als gebruikelijk, maar de dienst duurt korter;

•            bij keelpijn en/of verkoudheid, en bij koorts blijft u thuis.

Logistieke maatregelen:

•            De gemeenteleden en de vaste groep belangstellenden wordt gevraagd zich per dienst op te geven op het e-mailadres: pghuizinge.aanmelden@gmail.com

•            wie geplaatst is krijgt daarvan bericht;

•            Het opgeven voor de dienst op 1e Pinksterdag kan vanaf 17 mei.

•            Tot er wat meer mogelijk is, mag u maximaal drie keer achtereen een dienst in Huizinge bijwonen. Zo wordt het voor iedereen mogelijk de dienst niet alleen online maar ook in het echt te bezoeken.

•            Per dienst zijn naast de ouderling van dienst en de afkondiger ten hoogste één of twee andere kerkenraadsleden aanwezig;

•            twee kerkenraadsleden houden toezicht en wijzen de mensen hun plaats; er is een looproute aangegeven over het middenpad.

•            Bij binnenkomst en verlaten van de kerk draagt iedereen mondkapjes. Ook ontsmet men bij binnenkomst de handen. De benodigdheden hiervoor liggen en hangen in de hal.

•            De liturgie-boekjes liggen klaar op de banken en stoelen en geven de juiste plaatsen aan;

•            liggen er twee of meer boekjes naast elkaar, dan betekent dat, dat daar een echtpaar of huisgenoten uit één gezin plaatsnemen.

•            De kerkgangers wachten buiten, met gepaste onderlinge afstand, en worden één voor één of per tweetal binnengelaten en naar hun plaats verwezen; de kerk wordt van voor (koor) naar achter (hal) gevuld.

•            De afkondiger haalt als iedereen zit de voorganger en de ouderling van dienst op uit de consistorie;

•            de afkondiger, de ouderling van dienst en voorganger lopen naar hun plaatsen;

•            na de afkondigingen, het aansteken van de leeskaarsen en het stil gebed groet de ouderling van dienst de voorganger en gaat de voorganger naar de preekstoel;

•            na afloop lopen de voorganger en de ouderling van dienst naar de consistorie en wordt de kerk op aanwijzing van de dienstdoende kerkenraadsleden van achter (hal) naar voor (koor) verlaten.

•            Tot nadere berichtgeving is er na afloop van de dienst GEEN koffiedrinken.

•            Gebruik van het toilet graag alleen bij hoge nood; er zijn papieren handdoekjes en desinfecterend middel aanwezig;