Laden Evenementen

« Alle Evenementen

Derde Helft – tegengestelde gebeden

10/10/2018 @ 19:30 - 21:30

De derde helft

De gemeente Huizinge heeft in het kader van het winterwerk een aantal jaren geleden een gespreksgroep gestart, de derde helft.De bedoeling was om af en toe bij elkaar te komen om nog eens na te praten over een preek  die ons bijzonder heeft geraakt of anderszins tot nadenken stemde.
We hebben de groep de naam gegeven de derde helft, als verwijzing naar het voetbal: de wedstrijd is gespeeld, het voetbaltenue zit weer in de sporttas, en dan is er nog de nazit achteraf waarin de wedstrijd wordt nabeschouwd.
Er zijn inmiddels op initiatief van gemeenteleden een paar van deze derde helften gehouden, en het waren zeer inspirerende avonden.

In de praktijk is gebleken dat het spontane initiatief dat we als commissie voor ogen hadden niet echt werkt. Er wordt vaak niet aan de mogelijkheid van een derde helft gedacht, en als men er wel aan denkt is de timing soms weer heel ongelukkig; er zijn bijvoorbeeld dan net veel andere activiteiten in die week.

Omdat het toch zeer de moeite waard is gebleken om op die manier nog eens een dienst na te bespreken draaien we het concept nu eens om. We hebben Egbert Smit bereid gevonden om zijn dienst van 7 oktober aan te wenden voor een  derde helft op de woensdag erna: 10 oktober.
Een introductie van Egbert leest u hieronder.

 

Lieve mensen!

Op woensdag avond 10 oktober, om half acht in de paardenstal, zal er een editie van de derde helft plaatsvinden. Deze avond is bedoeld om de deelnemers aan de eredienst van de zondag daarvoor gelegenheid te geven om met de voorganger en met elkaar van gedachten te wisselen over wat er in die dienst gebeurd is en in het bijzonder over wat er in de preek te berde is gebracht.

De dienst van 7 november valt in het blok gezangen en gebeden. Er staan in de bijbel veel gezangen en gebeden: denk maar aan de psalmen die geacht worden gezongen te worden. Bovendien zijn zij wat betreft inhoud bijzonder rijk en het ligt voor de hand er een voor deze dienst te kiezen. Maar dat doe ik niet want ik denk dat andere voorgangers er wel een zullen gebruiken. Ik kies voor twee gebeden die wat betreft de achterliggende theologie behoorlijk tegengesteld zijn en daarom interessant. Het eerste gebed wordt gebeden door Nehemia als hij hoort hoe slecht diegenen die na de ballingschap teruggekeerd zijn naar Judea eraan toe zijn. (Je kunt dit lezen in Nehemia 1.) Het tweede gebed is dat korte gebed dat Jezus bidt in de hof op de olijfberg vlak voor hij gevangen genomen wordt. (Dit staat in Lucas 22: 42). Het is afspraak en regel tegenover vertrouwen, zekerheid tegenover onzekerheid, voorspelbaarheid tegenover raadselachtigheid. Het is een thematiek waar iedereen die in God wil geloven van weet en over meepraten kan.

Ik hoop op een mooie dienst en een zinvol, verrijkend gesprek achteraf.

Egbert Smit.

 

Opgave, graag bij voorkeur voor 30 september bij:
Gera van der Hoek, bij voorkeur per mail; gera.vdhoek@tele2.nlof tel: 06 22003049.

 

Gegevens

Datum:
10/10/2018
Tijd:
19:30 - 21:30

Locatie

De Paardenstal