Locatie kerk

Torenstraat 15, 9992 TZ Huizinge

Postadres

Protestantse gemeente Huizinge
t.a.v. Liesbeth de Voogd, Onderwierum 7, 9959 TA Onderdendam
tel.
e-mail: scribaat@kerkhuizinge.nl

IBAN

NL76 RABO 0342 2596 95

Pastoraal werker

Barbara de Beaufort
tel. 0595 – 79 50 59 of 06 – 489 68 570
e-mail: barbaradebeaufort@gmail.com

Website

Berichten voor de website kunt u toesturen aan website.kerkhuizinge@gmail.com.

De mensen achter dit adres -de ‘vullers’ van deze webstek- zijn: Frank Colstee, Fenneke Colstee, Janny Steenstra en Hinrick Klugkist.