Foto Barbara de Beaufort

Zondag 24 januari 2020, vanaf 9.30 uur

NB: Vanwege de verscherpte coronaregels kunnen sinds 20 december jl. de diensten niet bijgewoond worden. Wel staan opnames van de diensten, inclusief liturgieboekjes, op YouTube, kanaal Kerk Huizinge.

Thema: 
Voorganger: Caroline Lemmens
Organist: Kees Steketee

Sopraansaxofoon: Jolanda Tuma
Ouderling van dienst: Arie Jan de Jong
Bloemen: 
Roely van Leeuwen
Afkondigingen:
Grietje Schanssema-Ritsema
Lezing(en):
Jeremia 1.4-10 en Lucas 41-52

Toelichting voorganger:

In de weken na driekoningen denken we in de kerk traditiegetrouw na over de eerste daden van Jezus. De twaalfjarige Jezus in de tempel is zo’n eerste daad. Hoe kwam hij daar? Riep God? Het verhaal vertelt er niets over.
Jeremia beschrijft het iets duidelijker hoe dat gaat, als God je roept.

De twee jongelui hebben wel iets van elkaar. Dat was de verrassing voor mij, toen ik me realiseerde dat ik het over Jeremia ging hebben, maar ook heel graag iets wilde onderzoeken over de roeping van Jezus.

Diaconale collecte: Edukans.

Van de website van Edukans: “Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan rekenen, schrijven en lezen. Je leert er voor jezelf op te komen, je talenten te ontwikkelen. Wat je op school leert is voor altijd. We- reldwijd gaan 263 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onder- wijs voor kinderen en jongeren”.
Edukans zorgt o.a. door het World Teachersprogramma voor een veilige leerom- geving en goed opgeleide docenten om het onderwijs te verbeteren.
“Onze” werelddocent Miriam Geerts zal ons via de Nieuwsbrief op de hoogte houden van het werk van Edukans in deze tijd.

4