Zondag 29 november 2020, 9.30 uur 

Thema:  1e Adventszondag –  Levavi
Voorganger: Lineke Buijs
Organist: Jan Smid
Bijzonderheden: Opgave vóór 28 november 12.00 uur via pghuizinge.aanmelden@gmail.com
Ouderling van dienst:
Roely van Leeuwen
Bloemen: 
Martje Star en Roely van Leeuwen
Afkondigingen:
Dick Jalink
Lezing(en):

Toelichting voorganger
Diaconie:

Coranaregels – Aangepast protocol 

Uitgangspunten (combinatie overheidsregels en PKN-richtlijnen):
– er geldt een maximaal aantal personen van 30;
– behalve in de kerkbank dragen de kerkgangers binnen een mondneuskapje;
– tussen de kerkgangers dient 1,5 meter afstand gehouden;
– huisgenoten mogen naast elkaar zitten;
– gemeentezang is niet veilig en dus niet mogelijk, ook neuriën niet;
– er zijn geen (schaal)collectes, de giften kunnen via de banken worden overgemaakt: diaconie – NL 14 TRIO 0379 5211 13 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Huizinge en (onderhoud) kerk – NL76 RABO 0342 2596 95 t.n.v. Prot. Gem. Huizinge;
– de opzet van de liturgie is als gebruikelijk;
– de organist speelt de liederen; in voorkomende gevallen worden deze boven of in het koor bij het orgel gezongen door één zanger(es); ook kan er een solo-instrument meespelen;
– vooralsnog is er geen mogelijkheid voor het delen van brood en wijn;
Logistiek:
– gemeenteleden en belangstellenden wordt gevraagd zich uiterlijk zaterdag 12.00 uur voor de diensten aan te melden via pghuizinge.aanmelden@gmail.com; wie geplaatst is, krijgt daarvan bericht;
– per dienst zijn naast de ouderling van dienst en de afkondiger ten
hoogste één of twee andere kerkenraadsleden aanwezig;
– twee kerkenraadsleden houden toezicht en wijzen de mensen hun plaats;
er is een looproute aangegeven over het middenpad;
– de liturgie-boekjes op de banken en stoelen geven de juiste plaatsen aan;
– de kerkgangers wachten buiten, op gepaste onderlinge afstand, en
worden één voor één of per tweetal binnengelaten; in de hal kan men de handen desinfecteren.
– een kerkenraadslid wijst de plaatsen aan in de kerk; de kerk wordt vanaf het koor naar de hal gevuld;
– na afloop van de dienst is er orgelspel en vervolgens lopen de voorganger en de ouderling van dienst naar de consistorie; daarna wordt de kerk op aanwijzing van de dienstdoende kerkenraadsleden verlaten, de achterste banken het eerst;
– koffie/thee en gebak na afloop kan alleen buiten, bij droog weer; iedereen blijft zitten totdat de koffie en thee in de hal zijn ingeschonken in wegwerpbekers; deze worden meegenomen naar buiten;
– gebruik van het toilet alleen bij hoge nood; er zijn papieren handdoekjes
en desinfecterend middel aanwezig;

.