Zondag 17 november 2019

Thema: Beelden van de weg

Voorganger: Mannie Hovenkamp

Bijzonderheden: geen

Organist:  Jan Smid

Ouderling van dienst: Roely van Leeuwen

Bloemen: Martje Star

Afkondigingen: Grietje Schanssema-Ritsema

Lezing(en): Psalm 37
                       Enkele gedeelten uit ‘Merkstenen’, dagboek Dag Hammerskjöld

 

Toelichting:

Vertrouw op de Heer en doe goed. Woon in het land en zorg voor veiligheid. (betrouwbaarheid of bestendigheid mag hier ook) Zo kan je vers 3 van Psalm 37 vertalen. En de vermetele gedachte kwam bij mij op om mijn overdenking te laten bestaan uit slechts dit vers. En dan stilte en ieder voor zich overpeinst wat dat in eigen leven en situatie betekent. Want is dit niet de kern van het hele Oude Testament. Toegespitst door de profeten. Psalm 37 lijkt, een beetje oneerbiedig gezegd, op de plaat van de brede en de smalle weg. Misschien hing het vroeger bij ouders of grootouders ingelijst aan de wand. Het is een Psalm van stem en tegenstem.

 

Diaconale collecte: C.O.M.E.

Stichting C.O.M.E. (Communication Middle East, COME) is een particuliere stichting die jaarlijks een 11-daags dialoogseminar organiseert voor Israëli’s en Palestijnen van 25 tot 35 jaar. Deze seminars vinden plaats op Cyprus en zijn bedoeld voor joodse Israëliërs, Palestijnse burgers in Israël en Palestijnen uit de bezette Palestijnse gebieden. Stichting COME faciliteert voor deze jongeren een open dialoog in de vorm van een seminar op neutraal terrein, gebaseerd op gelijkwaardigheid en zonder politieke of religieuze doelstelling. De Stichting C.O.M.E. is ervan overtuigd dat deze ervaring bijdraagt aan het verbreden van perspectieven en het humaniseren van ‘de vijand’.

www.stichting-come.nl

 

De schaalcollecte is bestemd voor de Kerkrentmeesters.

Deze dienst maakt deel uit van het themablok ‘Beelden van de weg’.
Meer informatie vindt u  in het  themaboekje ‘Beelden van de weg’.