Zondag 27 september 2020  

Thema:  Geloof en geluk – Een lied dat alleen ik kan horen
Voorganger: Mannie Hovenkamp
Organist: Kees Steketee
Bijzonderheden:
Opgave vóór 26 september 12.00 uur via pghuizinge.aanmelden@gmail.com
Ouderling van dienst:
Hilda Smid
Bloemen: 
Martje Star en Roely van Leeuwen
Afkondigingen:
Roely van Leeuwen
Lezing(en):
Psalmen en gedichten
Toelichting: Geloof en geluk. Zo luidt het thema. Het staat er zo kaal. Geen lidwoord ervoor, geen werkwoord erachter. En toch dragen beide woorden eindeloos veel gevoelens en beelden in zich mee. In de Bijbel komt het woord geluk/gelukkig veel voor in de Psalmen en in het boek Spreuken. Laat geluk en geloof zich gemakkelijker verwoorden in de Poëzie? Poëzie, las ik onlangs, is het hart van alle ervaringen. Zijn de ervaringen van geluk en geloof in de Psalmen ook voor ons nog invoelbaar?
Diaconale collecte:  Kerk in Actie – Vredesweek
Kerk in Actie en PAX vragen in deze Vredesweek onze financiële steun om
vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en onrecht aan de kaak te stellen.