Zondag 26 januari 2020; 9.30 uur

Thema: Epifanie – Wat bezielt je?

Voorganger: Mannie Hovenkamp
Organist: Kees Steketee
Bijzonderheden:

Ouderling van dienst: Roely van Leeuwen

Bloemen:
Martje Star en Roely van Leeuwen
Afkondigingen:
Frank Colstee
Lezing(en): Jesaja 49: 1 – 7  Matteüs 4: 12 – 22

Toelichting voorganger:  Bij de eerste lezing voor deze zondag kwamen er twee korte zinnen bij mij op. De eerste: Zomaar te gaan…. Een Bijbel liedje over Abraham. Jezus hoort dat Johannes gevangen genomen is en dat zet hem in beweging. Weet hij wat hij gaat doen, heeft hij een plan. Ik lees het er niet in. “Hij trok rond in heel Galilea”, staat er.  Het tweede: Wat bezielt je? En dat slaat op de 4 mensen die rustig met hun werk bezig zijn. Maar Jezus zegt ‘kom volg mij’. En meteen doen ze dat. Ook zij gaan zomaar mee. Maar in ‘bezielt’ zit het woord ziel verstopt. Is dat misschien de sleutel? 

Diaconale collecte: Edukans

Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs die gelooft dat talent niet verloren mag gaan. Daarom werken ze samen met scholen, docenten en ouders aan goed onderwijs. 250 miljoen kinderen gaan wel naar school, maar leren daar te weinig. Overvolle klaslokalen en betrokken docenten die zelf nauwelijks een opleiding hebben gehad, zorgen voor onderwijs van lage kwaliteit. Veel kinderen maken om die reden hun school nooit af. Edukans zorgt o.a. voor een veilige leeromgeving, goed opgeleide docenten en betrokken ouders. Allemaal succesfactoren om een kind te laten slagen op school! Een van de manieren hoe Edukans dat doet is het World Teachers programma. Miriam Geerts is één van de teachers en is hiervoor al twee keer na India gereisd en ze overweegt om in het najaar van 2020 weer te gaan om te helpen het onderwijs ter plekke te verbeteren. Goed, het kost Edukans geld om programma’s voor beter onderwijs op te zetten, daar zal het geld van de collecte heen gaan. www.edukans.nl

Schaalcollecte is bestemd voor de Kerkrentmeesters.