Zondag 21 januari 2018 9.30 uur
Thema: Bergrede – Alles of niets?

Voorganger: Jolanda Tuma
Organist:  Kees Steketee
Ouderling van dienst: Grietje Schanssema-Ritsema
Afkondigingen: Jan-Willem Kapper
Bloemen: Martje Star/Roely van Leeuwen
Lezing: Matteüs 6: 19 – 24

Toelichting:
Schatten op aarde tegenover schatten in de hemel; zuiver oog tegenover verduisterd oog; God tegenover Mammon. In het stukje Bergrede dat we vandaag lezen, staan de uitersten scherp tegenover elkaar. Het lijkt alles of niets te zijn. Geen compromis, geen tussenweg. Wat wil dat zeggen? Moeten we altijd radicaal kiezen? Als ik denk aan radicaal kiezen, dan komt onmiddellijk Mahatma Gandhi in mijn gedachten. Ik laat me graag door hem inspireren om misschien iets te ontwaren van de betekenis van dit stukje Bergrede.

Diaconale collecte: Rudolph Stichting – jeugddorp de Glind

In jeugddorp De Glind wonen ongeveer 150 uit huis geplaatste kinderen en jongeren. Door allerlei problemen kunnen zij niet meer thuis wonen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mishandeling, verwaarlozing of verslavingsproblemen van de ouders, maar ook om lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen of gedragsproblemen van de kinderen zelf. De Rudolphstichting is eigenaar van grond en gebouwen in De Glind. De stichting zorgt voor verschillende voorzieningen in het dorp zoals het zwembad, de kinderboerderij en het dorpscentrum. In dit dorpscentrum – Glindster – zijn veel naschoolse activiteiten. Kinderen en jongeren komen er sporten, muziek maken of gezellig in de soos hangen. Ook zijn er horeca- en concertmogelijkheden. Via een leerwerktraject kunnen jongeren er praktijkervaring op doen in de horeca. Zo krijgen ze de kans die ze verdienen. De Rudolphstichting verkiest deze vorm boven de leefgroepen vanwege het kleinschalige karakter en de gelijkenis met een ‘gewoon’ gezin. Het VN-verdrag over de Rechten van het kind onderschrijft dat: “een kind dient op te groeien in een gezin, in een sfeer van geluk, liefde en begrip.” www.rudolphstichting.nl

Deze dienst maakt deel uit van de serie ‘Bergrede’die van 7 januari t/m 4 februari 2018 centraal staat

 

Meer informatie over het thema vindt u in het themaboekje