Lucas en gelijkenissen

Voorganger: Just van Es

Bijzonderheden: 

Thema: De onrechtvaardige rentmeester

Organist: Kees Steketee

 

Toelichting:

De gelijkenissen van Jezus zijn geenbrave verhaaltjes. Jezus riep niet voor niets veel weerstand op.Het verhaaltje over de onrechtvaardige rentmeester gaat over een oplichter. En toch wordt hij geprezen en aan de zogenaamde “kinderen van het licht” ten voorbeeld ge-steld. Wat moeten wij metdit verhaal of misschien beter: wat wil dit verhaal met ons?

Diaconale collecte: Kinderen in de knel

Geen enkel kind mag worden onderdrukt. Kinderen hebben recht op onderwijs, omdat dit belangrijk is voor hun toekomst. Geef hen de kans omde cirkel van armoede te door-breken. Sta op voor kinderen in de knel! Voor maar liefst 168 miljoen kinderen is niet de schoolklas, maar arbeid de dagelijkse realiteit. Wereldwijd werkt gemiddeld 1 op de 10 kinderen. Zij werken op het land, op straat, in de huishouding, in fabrieken, in mijnen, in de prostitutie of als kindsoldaat. Samen met andere organisaties zet Kerk in Actie zich in voor kinderarbeidvrije zones. Zie ook: www.kerkinactie.nl en zoek op thema ‘kinderen in de knel’.