Zondag 28 februari  vanaf 9.30 uur

NB: Vanwege de verscherpte coronaregels kunnen sinds 20 december jl. de diensten niet bijgewoond worden. Wel staan opnames van de diensten, inclusief liturgieboekjes, op YouTube, kanaal Kerk Huizinge.

Thema: Marcus – Reminiscere
Voorganger: Caroline Lemmens
Organist: Jan Smid
Ouderling van dienst: Dick Jalink
Bloemen: Roely van Leeuwen en Martje Star
Afkondigingen:
Roely van Leeuwen
Lezing(en):
Marcus 1: 19 – 20, 10: 35 – 37 en 14: 3 – 9

Toelichting voorganger: “Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, volgen Jezus vanaf het begin. En ze zijn er nog steeds bij als Jezus op weg gaat naar Jeruzalem. Wij weten dat het de laatste reis wordt … zij hebben wellicht een voorgevoel. Wat heeft hen bewogen, wat beweegt hen?
Marcus vertelt het niet voor niets, maar geeft bar weinig achtergrond. En er is een vrouw, ze krijgt geen naam, die zomaar, uit het niets als een gate crasher, tijdens een diner waar Jezus te gast is, parfum over zijn hoofd komt
gieten, een hele flacon. Dezelfde vraag komt op: wat beweegt haar?
Zoals gebruikelijk heb ik op moment van schrijven geen idee waar Marcus en mijn eigen denkproces mij gaan brengen. Wie wil kan het resultaat beluisteren op 28 februari en daarna ☺”

Diaconale collecte: Amref Flying Doctors
Amref werkt samen met de lokale bevolking, de overheid en het bedrijfsleven aan een betere gezondheid in Afrika met als uitgangspunt: wie gezond is kan beter in zijn levensonderhoud voorzien en ontsnappen aan armoede. Amref leidt Afrikaanse zorgverleners op door middel van trainingen via internet en de mobiele telefoon en geeft bijscholing aan medisch personeel.
Stichting Vajra steunt de ontwikkeling van Nepal met projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en ecologie. Vajra bouwt scholen, verleent studiebeurzen en bouwde tientallen openbare watertapplaatsen en latrines in afgelegen bergdorpen. Daarnaast werkt ze mee aan een community health development program, gericht op voorlichting en ziektepreventie.