Zondag 26 mei 2019
Thema: Lievelingslied

Lezing(en): Psalm 139 onberijmd

Voorganger: Mannie Hovenkamp

Organist: Jan Smid

Ouderling van dienst: Grietje Schanssema-Ritsema

Bloemen: Roely van Leeuwen

Afkondigingen: Frank Colstee

 

Toelichting:

Lievelingslied, dat klinkt alsof je er maar één hebt. Maar ik heb een heleboel. Liedjes van vroeger van de (zondag)school. Liederen uit ons liedboek. Het oude en het nieuwe. Soms zingt de één door je hoofd, dan weer de ander. Toch is er één die al heel lang met mij meegaat: Psalm 139. Heer die mij ziet zoals ik ben. Of onberijmd: Heer Gij doorgrondt en kent mij.

Daarnaast kies ik lied 984 van Henk Jongerius. Gezegend die de wereld schept. Een lied waar ik altijd blij van word. Een lied waarin wij God zegenen. Over het woord zegen wil ik met u nadenken in deze dienst.

We lezen Psalm 139 onberijmd, een gedeelte uit de brief van Jacobus en een gedicht van Toon Tellegen.

 

Diaconale collecte: Stichting Koopvaardij Pastoraat Groningen
Deze stichting, gevestigd in Uithuizermeeden, zorgt voor geestelijke bijstand van opvarenden, die met schepen in de Eemshaven aanmonsteren. Jaarlijks worden er ongeveer 500 schepen bezocht. Ook zeevarenden die in het ziekenhuis belanden worden bezocht en er wordt een kerstdozenactie op touw gezet. De hulp wordt door de zeevarenden, maar ook door het ziekenhuis, zeer gewaardeerd. Een lokaal doel, dat we van harte aanbevelen.

De schaalcollecte bij de uitgang is bestemd voor de Kerkrentmeesters.

Deze dienst maakt deel uit van het themablok ‘Lievelingslied’.
Meer informatie vindt u  in het themaboekje Lievelingslied