Zondag 14 juli 2019

Voorganger: Klaas Pieterman

Bijzonderheden: Grunneger deinst

Thema:                       

Organist: Kees Steketee

Ouderling van dienst: 

Bloemen: Roely van Leeuwen

Afkondiger: Arie Jan de Jong

m.m.v.:                        –

Lezing(en): te Biebel oet

Toelichting:

Diaconale collecte: Schuldhulpmaatje

Over geld praat je niet. Het klinkt heel fatsoenlijk, maar dit taboe is enorm schadelijk. De schaamte is zo groot dat zelfs mensen die in hun financiële problemen de wanhoop nabij zijn, veel te laat om hulp vragen. Het gevolg is een vicieuze cirkel van oplopende spanningen in relaties en gezinnen, problemen op het werk of op school en oplopende schulden. SchuldHulpMaatje wil het taboe op geldzorgen doorbreken, om mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk te bereiken en zonder verwijten te helpen. www.schuldhulpmaatje.nl

Schaalcollecte is bestemd voor de Kerkrentmeesters.

Deze dienst maakt deel uit van het themablok ‘Buitendijks’.
Meer informatie vindt u  in het  themaboekje ‘Vrije periode’.