Zondag 23 september 2018, 9.30 uur               Bijzonderheden: Eerste zondag van de herfst                   Thema:God onze Vader                                        Voorganger: Caroline Lemmens
Organist: Kees Steketee
Ouderling van dienst:
Liesbeth de Voogd
Afkondigingen: Grietje Schanssema-Ritsema
Bloemen: Roely van Leeuwen
Lezing(en): Jesaja 63: 8-10 en Johannes 14: 8-9.

Een man die vader wordt zal onherroepelijk veranderen. En dat niet alleen direct na de geboorte, als het nieuwe kindje een zwerm aan gevoelens en gedachten losmaakt, maar steeds weer. Een kind vraagt van de ouders voortdurende verandering en aanpassing aan iedere nieuwe ontwikkelingsfase. Met misschien als moeilijkste veranderingstaak: het loslaten in veiligheid en geborgenheid. Een kind wordt een volwassene op eigen benen.

In het Christendom spreken wij God heel nadrukkelijk aan als vader. Jezus heeft dit beeld voortdurend gebruikt om aan zijn volgelingen uit te leggen hoe ze hem en God moesten begrijpen.
In deze dienst onderzoek ik of God, net als een menselijke vader, verandert in zijn vaderschap.

Diaconale collecte: Defence for Children

Defence for Children is een internationaal opererende organisatie die opkomt voor de rechten van kinderen. Daadwerkelijke versterking van kinderrechten kan alleen gerealiseerd worden als de rechten van kinderen vastgelegd zijn in wet- en regelgeving en er continu toezicht plaatsvindt op de naleving ervan. Defence for Children gebruikt het VN-Kinderrechtenverdrag en alle daaruit voortvloeiende jurisprudentie en andere internationale verdragen als uitgangspunt om kinderrechten geïmplementeerd te krijgen en de naleving te monitoren. In Nederland vormen Defence for Children en ECPAT één organisatie. ECPAT is een netwerk van organisaties in 86 landen en voert wereldwijd campagne tegen seksuele uitbuiting van kinderen.

www.defenceforchildren.nl

Een toelichting over de diensten kunt u lezen in het themaboekje Verandert God?