Het licht verschijntpage8image2203361632page8image2203358432

Zondag 27 januari 2019

Voorganger: Arie de Leeuw
Organist: Jan Smid
Ouderling van dienst: Grietje Schanssema-Ritsema

Bloemen: Martje Star

Afkondiger: Betty van der Molen

Lezing(en): Matteüs 8: 1 – 10 en 13.

Uit een gedicht van Lucebert (De zeer oude zingt) ‘alles van waarde is weerloos

wordt van aanraakbaarheid rijk …’

Gelden deze woorden ook voor het licht?
Over de waarde van het licht bestaat bij ons geen twijfel.
‘Licht’ is ook in het scheppingsverhaal het eerste woord dat door God geroepen wordt.
‘En God zag het licht en het was “tof”, goed.’ Beter kan niet!
Maar is het licht ook weerloos?
Of gaat het meer om weerloze mensen bij wie het licht plotseling doorbreekt in hun beschadigde bestaan?
Over weerloosheid en aanraakbaarheid gaat het in het dubbelverhaal van deze zondag.

Diaconale collecte: Wilde Ganzen – Ghana

Klimaatverandering zorgt voor minder regenval in het toch al korte regenseizoen in het noorden van Ghana. Er zijn pompen in Sirigu, maar het grondwater mag niet uitgeput raken. Stichting Ecologische Landbouw Projecten Ghana werkt samen met de biologische landbouwpraktijkschool in Sirigu aan een duurzame en toekomstrijke oplossing. www.wildeganzen.nl/projecten/project-goede- wateropvang-bij-biologische-landbouwschool

Schaalcollecte is bestemd voor de Rentmeesters.

Deze dienst maakt deel uit van de serie Het licht verschijntMeer informatie over het thema vindt u in het

Themaboekje Het licht verschijnt.