Ieder jaar bedenken de voorgangers gezamenlijk een aantal thema’s waaraan series van achtereenvolgende kerkdiensten gewijd zullen worden. De voorgangers die in een bepaalde serie een dienst leiden, kiezen vervolgens zelf een onderwerp waarmee zij invulling geven aan het thema.

In 2020 komen de volgende thema’s aan bod:

1         Water
2         Jeremia
3         Marcus / Aswoensdag, Biddag, Palmzondag,  Stille Week, Pasen
4         Relaties
5         Vogels / Hemelvaart, Pinksteren
6         Bidden
7         Zomergasten
8         Prediker
9         Jozef
10         Gedenken
11         Zintuigen /  Kerstavond en Kerstmorgen

Bij het begin van elk themaserie liggen boekjes met een beknopte toelichting in de kerk.

Vanaf 24 januari t/m 14 februari is het thema Jeremia.
Meer informatie vindt u in het Themaboekje