Just van Es, De taal van de liturgie

do 2 maart 2023, 19:30 uur

De liturgie heeft aan één kant iets vanzelfsprekends.  Zo doen we dat al zo lang. Op die manier en met zulke woorden. Maar het kan gebeuren dat ineens die vanzelfsprekendheid wegvalt en je je afvraagt: wat doen we hier toch met deze woorden.  Wie niet aan kerkdiensten gewend is zal zich wel helemaal verbazen. Is er in onze ervaring iets veranderd? Ik  spreek steeds vaker kerkgangers  die zeggen er soms wel moeite mee te hebben. 
Daarom is het misschien een goed idee om eens wat tijd te nemen om ons daar wat nader op te bezinnen. 

Wat doen we eigenlijk in de kerk, als we bidden, als we elkaar zegenen, votum en groet elkaar toespreken, etc.  In die vormen en met die woorden?  En wat doet het ons (wel of niet)?

De bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 2 maart 2023, van 19.30 – 21.30 uur. U kunt zich, bij voorkeur per mail, voor 23 februari 2023 opgeven bij Grietje Schanssema, geschanssema@hetnet.nl