Kerkdiensten: brief aan de gemeente

Beste gemeenteleden, en allen die ons een warm hart toedragen,

Met jullie ben ik nu erg blij dat de uitbraak van het coronavirus in Nederland enorm is afgenomen. De regels werden al versoepeld en dat is nu verder uitgebreid. We mochten al kerkdiensten houden met 30 mensen en nu is dat verruimd naar 100. Voor ons betekent dat, dat er 40 kerkgangers kunnen zijn buiten de voorgangers en beperkte kerkenraad om.

Deze week kwam de kerkenraad bijeen om de eerste 2 diensten te evalueren. We konden maar één conclusie trekken, nl. dat het goed ging en dat het mooie diensten waren en dat het fijn was om elkaar weer te ontmoeten, zij het op 1,5 meter afstand. Ook troffen we het met het weer, zodat we buiten konden koffiedrinken.

Vanaf zondag 5 juli kunnen dus meer mensen deelnemen aan de diensten, maar opgave blijft verplicht. Graag voor vrijdags 20.00 uur via: pghuizinge.aanmelden@gmail.com

We willen teleurstelling voorkomen en niemand hoeven wegsturen, want we moeten ons blijven houden aan het protocol van de 1,5 meter afstand. Daarom kan nog geen ‘Delen van brood en wijn’ plaatsvinden en mogen we helaas nog niet zingen. Koffiedrinken doen we alleen bij goed weer, buiten.

Het preekrooster is voor de zomerperiode ingevuld, de gastvoorgangers komen graag en waar er toch uitval is neemt één van onze eigen voorgangers waar, waarvoor we hen veel dank toezeggen.

We zijn blij dat we ook zo weer gemeente kunnen zijn.

Het was een enerverende tijd, vanaf begin maart, de Lockdown.

Zoeken naar wegen om toch met elkaar verbonden te blijven.

Wat fijn, Janny Steenstra, dat jij met het voorstel kwam om een wekelijkse Nieuwsbrief uit te brengen, dank je wel daarvoor. Helaas kon je er zelf minder actief aan meedoen, maar jouw aanzet was bij de vijf gemeenteleden: Fenneke en Frank Colstee, Barbara de Beaufort, Hinrick Klugkist en Roely van Leeuwen, die het oppakten, in goede handen. Dank jullie wel voor het nieuws dat we al die weken via e-mail of post ontvingen.

Ook kon er iedere zondag via YouTube geluisterd worden naar een in de kerk opgenomen programma met de titel ‘Overwegend Muziek’, waarin Kees Steketee, en ook Gera van der Hoek en Jolanda Tuma veelal door Kees gecomponeerde muziek uitvoerden bij gelezen Bijbelteksten. Kees heeft zich daarvoor enorm ingezet waarvoor we hem en ook Gera, Jolanda en allen die de Bijbelteksten voorlazen, zeer dankbaar zijn, evenals Hinrick Klugkist die de opnamen mede verzorgde en er daarnaast voor zorgde dat wekelijks een dienst van een jaar geleden beluisterd kon worden. Ook danken we Roely voor het verzorgen van de altijd weer mooie Ordes van dienst en het overige drukwerk.

Met dank aan Reint Wobbes was en is kerk dagelijks geopend. Veel mensen, gemeenteleden en anderen, zijn even binnengelopen om stil te zitten, een kaarsje te branden, of te luisteren naar een CD-opname van ons eigen orgel. Prachtig dat Martje Star en Roely van Leeuwen zorgden voor mooie boeketten bloemen, dank jullie wel daarvoor. Als laatste wil ik ook allen bedanken die ervoor zorgden dat met Pasen en Pinksteren de kerk mooi, passend, was ingericht.

In de eerste wekelijke Nieuwsbrief sprak ik de hoop uit dat we goed door deze crisis heen zouden komen.

Voor ons allemaal hoop ik dat dat tot nu ook het geval is geweest, dat al het bovengenoemde en de pastorale zorg die we van Barbara ontvingen ons goed heeft gedaan. Voor wie dierbaren moest verliezen wil ik mijn medeleven betuigen en hen heel veel kracht en sterkte toewensen voor het verwerken van het verdriet.

Graag wil ik eindigen met ons allen veel goeds toe te wensen voor de komende tijd waarin we elkaar hopelijk vaak ontmoeten in de kerk of daarbuiten. Dat het ons goed mag blijven gaan.

Met een hartelijke groet, ook namens de kerkenraad,

Grietje Schanssema-Ritsema.