De weg van de hoop

De weg van de hoop.

Diep in onszelf dragen we hoop: als dat niet het geval is,
is er geen hoop.

Hoop is de kwaliteit van de ziel en hangt niet af
van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet te voorspellen of vooruit te zien. Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.

Hoop in deze diepe krachtige betekenis is niet hetzelfde als vreugde
omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten

voor wat succes heeft.

Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme evenmin overtuiging
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is afgezien van de afloop,

het resultaat.

Václav Havel

(uit de dienst van Anja Diesemer, 8 maart)

Václav Havel