Groene kerk

Eigenlijk zijn de thema’s natuur en duurzaamheid altijd aanwezig in Huizinge.

Alleen al in het wandelingetje naar de kerk en het uitzicht vanaf de wierde, maar ook in de diensten: in onze liederen, gebeden en preken.

En door de week net zo goed in ons genieten van het buitenzijn, in onze bezorgdheid om de aarde. En in onze pogingen om niet meer schade aan te richten dan we kunnen helpen. 

Maar het is misschien tijd om als gemeenschap onze liefde voor en zorg om de natuur wat explicieter te maken. Vandaar dat we in onze winteractiviteiten meer aandacht besteden aan groene onderwerpen. En dat we als kerkenraad proberen om het onderwerp ‘groene kerk’ permanent op de agenda te houden. Zo zijn we op zoek naar milieuvriendelijker printpapier en biologische avondmaal wijn, en morgen we ons straks gelukkig prijzen met eigen groene stroom. Maar suggesties van u, gemeenteleden en andere betrokkenen, blijven steeds zeer welkom!

Mocht u zich willen verdiepen in de theologische aspecten en achtergronden van een ‘groen geloof’, dan kan ik u een pas verschenen boek aanbevelen. Het heet ‘Groene theologie’ en is geschreven door Trees van Montfoort. http://www.skandalon.nl/shop/theologie-cultuur/483-groene-theologie.html

Helder, overzichtelijk, niet vooringenomen, wel genuanceerd; een leesbaar overzicht van de stand van zaken op dit gebied. 

Haar punt is: praktische, groene maatregelen worden al door veel kerken genomen, maar een theologische doordenking van onze plaats in de schepping ontbreekt nog vaak. Duurzaamheid is meer dan ‘een aspect’ van theologie, het vraagt een verandering in onze gehele manier van geloven. En andersom zijn theologie en geloof ook relevant voor ons maatschappelijke streven naar duurzaamheid.

Dus: op naar een nog groenere Johannes de Dopergemeente!

Barbara de Beaufort