De mens is geest

Boekbespreking

Geboorteaankondigingen zijn schaars in de kerk tegenwoordig, maar nu hebben we er in Huizinge toch een. Het gaat hier om het boek van ons medegemeentelid Andries Visser over Kierkegaard. Samen met Lineke Buijs vertaalt hij al jaren teksten van Kierkegaard.  En zij organiseren kringen waar Kierkegaards werk centraal staat.

Dit boek van Andries heet: De Mens is geest; Kierkegaards humanisme. En het is een mooi boek. Ik ben het aan het lezen en doe daar lekker lang over, elke dag een stukje. Want dit boek wil je aan het denken zetten. Over de “eenvoudige” dingen van het leven, over tijd, jezelf, lichaam, kortom over al die dingen die je wel denkt te kennen, totdat je erover nadenkt.

Het is geen academisch boek. Je raakt via Andries in gesprek met Kierkegaard over wat het leven is en vooral:  wie je zelf bent. Prachtige fragmenten uit brieven en geschriften helpen daarbij.  Moeilijk teksten, dat wel. Want Kierkegaard dacht vanuit die heel ingewikkelde filosofie van de 19e eeuw waar hij uit weg probeerde te komen, maar hij spreekt toch ook nog wel vaak die taal. En daarbij was hij ook nogal een ingewikkeld mens.

Maar Andries zet al zijn didactische gaven in om ons in contact met die teksten te brengen en zo met waar die teksten eigenlijk over gaan: het leven. Ik ben hem daar zeer erkentelijk voor en ga voorlopig nog wel even door met iedere dag een stukje. Om met een van de talloze aliassen die Kierkegaard in zijn boeken gebruikt,  Vigilius Haufiensis, te spreken: “Ik heb geen behoefte allerlei nieuwigheden te ontdekken, maar wel is het mijn vreugde en mijn meest geliefde bezigheid om na te denken over wat heel eenvoudig is.

Just van Es