Onderhoud en herstel Johannes de Doperkerk

In de periode tussen Pasen en de zomervakantie zullen zoals bekend in en aan onze kerk werkzaamheden worden uitgevoerd. We hebben ervoor gekozen om het herstel van de aardbevingsschade te combineren met het groot onderhoud in het kader van de regeling voor Rijksmonumenten. Het werk zal worden uitgevoerd door Bouwbedrijf Dijkstra de Graaf uit Engwierum, dat gespecialiseerd is in onderhoud en herstel van monumenten en daarvoor ook regelmatig wordt ingeschakeld door de Stichting Oude Groninger Kerken. De bouw-regie is in handen van architectenbureau O.V.T. uit Groningen.

De belangrijkste werkzaamheden in het kader van het groot onderhoud zijn: herstel van metsel- en voegwerk, deels aanhelen/vervangen van de galmborden in de toren, het inkorten van de onderste rij dakpannen rondom en glas- en schilderwerk. Het vernieuwen van de bestrating is inmiddels uitgevoerd, mede dankzij de bijzondere inzet van leden van onze gemeente.

De aardbevingsschade bestaat hoofdzakelijk uit scheuren in het pleisterwerk van de gewelven. Het herstel daarvan is uitermate specialistisch werk, zeker waar het ook de schilderingen betreft.

Om het werk goed te kunnen uitvoeren en het interieur van de kerk te beschermen moeten er nogal wat maatregelen worden genomen. Zo moeten de orgels en de preekstoel worden ingepakt en de banken en vloeren worden afgedekt. Er komen steigers in de kerk en buitenom zal waarschijnlijk een hoogwerker worden gebruikt.

Het werk zal naar schatting tien weken in beslag nemen. De aannemer begint in week 18, dat is op 29 april. Op eerste paasdag kunnen we voor het laatst in de kerk terecht, daarna wijken we uit naar de plaats Melkema. De Stichting Het Groninger Landschap is zo vriendelijk ons de kleine schuur ter beschikking te stellen. Dat is natuurlijk iets totaal anders dan onze mooie kerk, maar we kunnen er met man en macht vast wel een bruikbare en sfeervolle ruimte van maken.

We zijn bezig met het opstellen van een draaiboek voor wat er allemaal gedaan moet worden. Daarover binnenkort meer.

Namens de kerkrentmeesters,

Dick Jalink