Jolanda Tuma Dorpskerkambassadeur

Hoe is er ruimte voor vernieuwing van geloof en organisatie, passend bij de schaalgrootte en dynamiek van de dorpskerk, zonder de ogen te sluiten voor de gevolgen van krimp?
De landelijk Protestantse Kerk Nederland (PKN) heeft een dorpskerkenbeweging in het leven geroepen om specifieke aandacht te geven aan de kansen en uitdagingen die kerk-zijn in een plattelandscontext met zich meebrengt. In dat kader heeft de PKN drie dorpskerkambassadeurs benoemd: voor Zuid-, Midden- en Noord-Nederland.
Als dorpskerkambassadeur voor Noord-Nederland is Jolanda Tuma, een van onze voorgangers, benoemd.

Gefeliciteerd Jolanda, deze mantel zit je als gegoten!