Bouwen en bewaren

Bouwen en bewaren 

Werkzaamheden in en om de kerk 

Voor medio 2019 staat een aanzienlijk aantal werkzaamheden aan onze kerk op het programma. 

In de eerste plaats het herstel van de aardbevingsschade. Die bestaat hoofdzakelijk uit scheuren in het pleisterwerk van de gewelven, en mogelijk ook in de gewelven zelf. Het herstel daarvan lijkt op zich niet ingewikkeld, maar is wel tijdrovend en er zijn nogal wat bijkomende werkzaamheden: steigerbouw, afdekken/inpakken van het koorhek, de preekstoel, de banken, de orgels en de vleugel. We hebben voor de begeleiding van en het toezicht op dit werk de hulp ingeroepen van een restauratie-architect. We hebben als kerkenraad besloten om het bedrag dat door de NAM voor dit werk is aangeboden, te accepteren. De verwachting is dat het werk binnen dit bedrag kan worden uitgevoerd. 

We zijn van plan om in 2019 alle onderhoudswerkzaamheden waarvoor door de overheid een meerjarige monumenten-subsidie is toegekend, gecombineerd met het herstel van de aardbevingsschade te laten uitvoeren. Het gaat daarbij onder meer om buiten- en binnenschilderwerk, het aanpassen van de dakbedekking, reparatie van glas-in-lood en een aantal andere kleinere zaken. 

De aannemer schat in dat het totale werk een week of tien in beslag zal nemen. We denken vooralsnog aan de weken vanaf half april. Voor die periode moeten we dus naar vervangende kerkruimte omzien. Dat kan misschien in de Andreaskerk in Westeremden of de Hippolytuskerk in Middelstum. 

De oliegestookte cv-installatie van de kerk is binnen afzienbare tijd aan vervanging toe. We zijn ons hierover aan het oriënteren, maar duidelijk is wel dat we op elektriciteit moeten overschakelen. Op welke manier, is nog onduidelijk. We laten ons hierover adviseren, en we gaan ook kijken bij andere kerken. Als het kan, willen we dit combineren met het herstel- en onderhoudswerk in 2019. Dit geldt ook voor de aanvulling van de verlichting. 

Onlangs is de kerkboerderij door de gemeente Loppersum aangewezen als karakteristiek pand. In het kader van het ‘versterken van risicovolle bouwelementen’, zoals dat wordt genoemd, moeten de schoorstenen en schoorsteenkanalen worden vervangen. Het Centrum Veilig Wonen heeft dit nu weer opgepakt en we gaan met hen en met de bewoners in overleg. 

Namens de Kerkrentmeesters, Dick Jalink