Johannes de Doperkerk

Protestantse Gemeente te Huizinge

 Home

Activiteiten

Preekrooster

Informatie

Historie

Multimedia

Links

Contact

ANBI

 

Datum:Locatie:

Voorganger:

Organist:

Ouderling van dienst:

Uitgangscollecte:

Bijzonderheden:

 

 

Zondag, 23 oktober 2016

Aanvang dienst: 09:30 uur.

Torenstraat 15, Huizinge

mw. J. Tuma

dhr. K. Steketee

mw. L. de Voogd

voor de Kerkrentmeesters

- thema: zie het boekje


 

na de dienst wordt u uitgenodigd voor koffie of thee.
 

Snelmenu:

kerkenraad

kindernevendienst


preekrooster 2016


orgel koor Huizinge

Johannes de Doper Cantorij


Kerkdienst 6-3-2016
 - dhr. S. Prins

   
  --------------------------------------------Cantatedienst op zondag 6 november.

Oogstcantate (Ruth) door de
Johannes de Doper Cantorij.

Aanvang: 16:30 uur.

Kerk open vanaf 15:45 uur

 

Themaboekje over:

Onze Vader en Psalmen

 

 

laatste update: 16-10-2016 21:48